Ko omogočite skupno rabo udeležencev za svoja spletna mesta Webex, lahko gostitelji izberejo, ali bodo udeležencem omogočili skupno rabo na njihovih sestankih.

1

Prijavite se v Webex Site Administration in pojdite na Konfiguracija > Skupne nastavitve spletnega mesta > Opcije.

2

V Možnosti spletnega mesta razdelek, preverite Dovoli udeležencem skupno rabo na sestankih (samo sestanki).

Ko počistite to potrditveno polje, naslednje nastavitve niso na voljo:

  • Prvi udeleženec, ki se pridruži, bo voditelj (pri dogovoru za sestanek)

  • Vsak lahko deli (v gostiteljevi Udeleženec meni med sestankom)

Ko počistite to potrditveno polje, lahko udeleženci delijo, če jim gostitelj dodeli vlogo predstavitelja.

Ko omogočite skupno rabo udeležencev za svoja spletna mesta Webex, lahko gostitelji izberejo, ali bodo udeležencem omogočili skupno rabo na njihovih sestankih.

1

Iz pogleda stranke v https:/ / admin.webex.com, Pojdi do Storitve in pod Srečanja, izberite Spletno mesto.

2

Izberite spletno mesto Webex, za katero želite spremeniti nastavitve, in nato izberite Konfigurirajte spletno mesto.

3

Spodaj Skupne nastavitve, izberite Možnosti spletnega mesta.

4

V Možnosti spletnega mesta razdelek, preverite Dovoli udeležencem skupno rabo na sestankih (samo sestanki).

Ko počistite to potrditveno polje, naslednje nastavitve niso na voljo:

  • Prvi udeleženec, ki se pridruži, bo voditelj (pri dogovoru za sestanek)

  • Vsak lahko deli (v gostiteljevi Udeleženec meni med sestankom)

Ko počistite to potrditveno polje, lahko udeleženci delijo, če jim gostitelj dodeli vlogo predstavitelja.