När du har aktiverat deltagar delning för dina Webex-webbplatser kan värdar välja om de ska tillåta deltagare att dela i sina möten.

1

Logga in på webbplatsadministrationen för Webex och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

I avsnittet sid alternativ markerar du Tillåt att Mötes deltagare delar i möten (endast Meetings).

När du avmarkerar den här kryss rutan är följande inställningar inte tillgängliga:

  • Den första deltagaren som deltar blir presentatör (vid schemaläggning av ett möte)

  • Alla kan dela (i värdens deltagar meny under ett möte)

När du avmarkerar den här kryss rutan kan deltagarna dela om värden tilldelar dem rollen som presentatör.

När du har aktiverat deltagar delning för dina Webex-webbplatser kan värdar välja om de ska tillåta deltagare att dela i sina möten.

1

Från kund visaren i https:/admin.Webex.comgår du till tjänster och väljer webbplats under möten .

2

Välj den Webex webbplats som du vill ändra inställningarna för och välj sedan Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

I avsnittet sid alternativ markerar du Tillåt att Mötes deltagare delar i möten (endast Meetings).

När du avmarkerar den här kryss rutan är följande inställningar inte tillgängliga:

  • Den första deltagaren som deltar blir presentatör (vid schemaläggning av ett möte)

  • Alla kan dela (i värdens deltagar meny under ett möte)

När du avmarkerar den här kryss rutan kan deltagarna dela om värden tilldelar dem rollen som presentatör.