Når du har aktivert deltakerdeling for Webex-nettstedene dine, kan verter velge om deltakerne skal kunne dele i møtene sine.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

Gå til delen Alternativer for nettsted og merk av for Gi deltakerne tillatelse til å dele i møter (kun Meetings).

Når du fjerner merket for dette alternativet, er ikke følgende innstillinger tilgjengelige:

  • Den første deltakeren som blir med, blir presentatøren (ved planlegging av et møte)

  • Hvem som helst kan dele (i vertens Deltaker-meny under et møte)

Når du fjerner merket for dette alternativet, kan deltakerne dele hvis verten tilordner dem presentatørrollen.

Når du har aktivert deltakerdeling for Webex-nettstedene dine, kan verter velge om deltakerne skal kunne dele i møtene sine.

1

Gå til Tjenester i kundevisningen i https:/ / admin.webex.com, og velg Nettsted under Møter.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og velg Konfigurer nettstedet.

3

Velg Alternativer for nettsted under Fellesinnstillinger.

4

Gå til delen Alternativer for nettsted og merk av for Gi deltakerne tillatelse til å dele i møter (kun Meetings).

Når du fjerner merket for dette alternativet, er ikke følgende innstillinger tilgjengelige:

  • Den første deltakeren som blir med, blir presentatøren (ved planlegging av et møte)

  • Hvem som helst kan dele (i vertens Deltaker-meny under et møte)

Når du fjerner merket for dette alternativet, kan deltakerne dele hvis verten tilordner dem presentatørrollen.