לאחר שתהפוך את שיתוף המשתתפים לזמין עבור אתרי Webex שלך, מארחים יוכלו לבחור אם לאפשר למשתתפים לשתף בפגישות שלהם.

1

היכנס אל ניהול אתר של Webex ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

במקטע אפשרויות אתר, עיין באפשרות אפשר למשתתפים לשתף בפגישות (פגישות בלבד).

בעת ביטול סימון תיבת סימון זו, ההגדרות הבאות אינן זמינות:

  • המשתתף הראשון שיצטרף יהיה המציג (בעת קביעת פגישה)

  • כל אחד יכול לשתף (בתפריט המשתתף של המארח במהלך פגישה)

כאשר תבטל את הסימון של תיבת סימון זו, המשתתפים יוכלו לשתף אם המארח יקצה להם את תפקיד המציג.

לאחר שתהפוך את שיתוף המשתתפים לזמין עבור אתרי Webex שלך, מארחים יוכלו לבחור אם לאפשר למשתתפים לשתף בפגישות שלהם.

1

מתצוגת הלקוח ב- https:/ / admin.webex.com, עבור אל שירותים ותחת פגישות, בחר אתר.

2

בחר את אתר Webex שעבורו ברצונך לשנות הגדרות ולאחר מכן בחר קבע את תצורת האתר.

3

תחת הגדרות נפוצות, בחר אפשרויות אתר.

4

במקטע אפשרויות אתר, עיין באפשרות אפשר למשתתפים לשתף בפגישות (פגישות בלבד).

בעת ביטול סימון תיבת סימון זו, ההגדרות הבאות אינן זמינות:

  • המשתתף הראשון שיצטרף יהיה המציג (בעת קביעת פגישה)

  • כל אחד יכול לשתף (בתפריט המשתתף של המארח במהלך פגישה)

כאשר תבטל את הסימון של תיבת סימון זו, המשתתפים יוכלו לשתף אם המארח יקצה להם את תפקיד המציג.