Като премахвате всякакви хибридни услуги от вашите в помещението ресурси, вие не само премахвате достъпа на потребителите до функциите. Вие също така премахвате свързаната конфигурация.

1

От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com , отидете на Услуги > Хибрид и след това щракнете Преглед на настройките на хибридна сервизна карта.

2

Превъртете до Деактивирайте раздел и щракнете Деактивирайте .

3

Прочетете предупреждението, което се появява, и след това продължете, ако сте сигурни.

Услугата вече не е достъпна за вашата организация и всеки в помещението софтуер за конектори се премахва от регистрираните ви ресурси.