Премахвайки всички Хибридни услуги на Cisco Webex от вашите текущи ресурси, вие не само премахвате потребителския достъп до функциите. Премахвате и свързаната конфигурация.

1

От изгледа на клиента в , отидете на https://admin.webex.comУслуги > Хибрид , след което щракнете върху Преглед на настройките на хибридна услуга карта.

2

Превъртете до секцията Дезактивиране и щракнете върху Дезактивиране.

3

Прочетете предпазливост, която се появява, и след това процеднете, ако сте сигурни.

Услугата вече не е достъпна за вашата организация и всеки местен софтуер на конектора се премахва от вашите регистрирани ресурси.