Uklanjanjem bilo koje hibridne usluge iz u objektu resursa, ne uklanjate samo korisnički pristup funkcijama. Takođe uklanjate povezanu konfiguraciju.

1

Iz prikaza klijenta u prozoru https://admin.webex.comIzaberite stavku Usluge > hibridno, a zatim kliknite na Prikaži podešavanja na kartici hibridne usluge.

2

Pomerite se do odeljka Deaktiviraj i kliknite na "Deaktiviraj".

3

Pročitajte oprez koji se pojavljuje i nastavite ako ste sigurni.

Usluga više nije dostupna za vašu organizaciju i nijedan softver u objektu konektora je uklonjen iz vaših registrovanih resursa.