Uklanjanjem bilo koje Cisco Webex hibridne usluge iz vaših lokalnih resursa, ne uklanjate samo korisnički pristup funkcijama. Takođe uklanjate povezanu konfiguraciju.

1

Iz prikaza korisnika u programu https://admin.webex.comIzaberite stavku Usluge > Hybrid , a zatim na hibridnoj servisnoj kartici izaberite stavku Prikaži postavke.

2

Pomerite se do odeljka Deaktiviši i kliknite na dugme Deaktiviši.

3

Pročitajte oprez koji će se pojaviti, a zatim nastavite ako ste sigurni.

Usluga više nije dostupna vašoj organizaciji i softver konektora u prostorijama se uklanja iz registrovanih resursa.