Genom att ta Cisco Webex nya Hybrid-tjänster från dina lokala resurser tar du inte bara bort användares åtkomst till funktionerna. Du är också på att ta bort den tillhörande konfigurationen.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Tjänster > Hybrid och klickar sedan på Visa inställningar på ett hybrid-tjänstekort.

2

Bläddra till avsnittet Inaktivera och klicka på Inaktivera.

3

Läs varningen som visas och fortsätt sedan om du är säker.

Tjänsten är inte längre tillgänglig för din organisation och någon lokal anslutningsprogram tas bort från dina registrerade resurser.