Uklanjanjem bilo koje hibridne usluge iz vaših lokalnih resursa, ne uklanjate samo korisnički pristup značajkama. Također uklanjate povezanu konfiguraciju.

1

Iz pogleda kupaca uhttps://admin.webex.com , idite na Usluge > Hibridni , a zatim kliknite Pregledajte postavke na hibridnoj servisnoj kartici.

2

Pomaknite se do Deaktiviraj odjeljak i kliknite Deaktiviraj .

3

Pročitajte upozorenje koje se pojavljuje, a zatim nastavite ako ste sigurni.

Usluga više nije dostupna vašoj organizaciji i sav softver za lokalno povezivanje uklonjen je iz vaših registriranih resursa.