Odstraněním jakýchkoli hybridních služeb Cisco Webex z vlastních zdrojů nejenže odebíráte uživatelům přístup k funkcím. Také odstraňujete související konfiguraci.

1

Z pohledu zákazníka v přejděte https://admin.webex.comna položky Služby > Hybridnía klikněte na tlačítko Zobrazit nastavení na hybridní servisní kartě.

2

Přejděte do sekce Deaktivovat a klikněte na tlačítko Deaktivovat.

3

Přečtěte si upozornění, které se objeví, a pokud jste si jisti, pokračujte.

Služba již není pro vaši organizaci dostupná a z vašich registrovaných zdrojů bude odstraněn jakýkoli software pro připojení na místě.