על-ידי הסרת כל השירותים ההיברידיים של Cisco Webex מהמשאבים המקומיים שלך, אינך מסיר רק את גישת המשתמשים לתכונות. אתה גם מסיר את התצורה הקשורה.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותים > היברידית ולאחר מכן לחץ על הצג הגדרות בכרטיס שירות היברידי.

2

גלול אל המקטע ביטול הפעלה ולחץ על השבתה.

3

קרא את האזהרה שמופיעה ולאחר מכן המשך אם אתה בטוח.

השירות אינו זמין עוד לארגון שלך וכל תוכנת מחברים מקומית מוסרת מהמשאבים הרשומים שלך.