Действие

код на IVR

Забележки

Показване на IP адрес

110

Конфигуриране на IP адрес

111

Предлага се само в статичен IP режим

Показване на подмрежова маска

120

Конфигуриране на подмрежова маска

121

Предлага се само в статичен IP режим

Показване на шлюз по подразбиране

130

Конфигуриране на шлюз по подразбиране

131

Предлага се само в статичен IP режим

Покажи VLAN

230

Конфигуриране на VLAN

231

За да забраните VLAN, задайте VLAN ID на 4095.

За да разрешите VLAN, задайте VLAN ID от 1 на 4095.

Възстановяване на фабричните настройки

73738

Нулиране на режима на обслужване

73739

Изтрива всички потребителски данни с изключение на настройката на мрежата и регистрационните файлове.

Проверка на метода за адресиране в интернет

100

Отговор с 0, опцията по подразбиране (DHCP).

Задаване на метод за адресиране в интернет

101

DCHP: 0

Статични: 1