ATA адаптерите ви позволяват да свържете аналогово устройство, като например аналогов телефон или факс, към вашата мрежа. Свързаното устройство при това може да функционира като IP телефон в мрежата. Налична е Interactive Voice Response (IVR) система, която да ви помогне да конфигурирате и управлявате вашите ATA адаптери. Използвайте клавиатурата на телефона на аналоговия телефон, за да изберете опции и да направите вашите записи.

Действие

IVR код

Забележки

Покажи адреса IP

110

Конфигуриране IP адрес

111

Предлага се само в статичен режим на IP

Покажи подмрежовата маска

120

Конфигуриране на подмрежова маска

121

Предлага се само в статичен режим на IP

Покажи шлюза по подразбиране

130

Конфигуриране на шлюз по подразбиране

131

Предлага се само в статичен режим на IP

Покажи VLAN

230

Конфигуриране на VLAN

231

За да забраните VLAN, задайте VLAN ID на 4095.

За да разрешите VLAN, задайте VLAN ID от 1 до 4094.

Фабрично нулиране

73738

Нулиране на режима на обслужване

73739

Изтрива всички потребителски данни, с изключение на мрежовите настройки и регистрационните файлове.

Проверка на метода за адресиране в интернет

100

Отговорете с 0, опцията по подразбиране (DHCP).

Задаване на метод за адресиране в интернет

101

ДКХП: 0

Статичен: 1


За повече подробности относно IVR вижте Управление на АТА с помощта на IVR.