Адаптерите за АТА ви позволяват да свържете аналогово устройство, например аналогов телефон или факс машина, към вашата мрежа. След това свързаното устройство може да функционира като IP телефоните във вашата мрежа. Налична е система за интерактивен гласов отговор (IVR), която да ви помогне да конфигурирате и управлявате вашите АТА адаптери. Използвайте телефонната клавиатура на аналоговия телефон, за да изберете опции и да направите вашите записи.

Действие

IVR Код

Бележки

Показване на IP адрес

110

Конфигуриране на IP адрес

111

Предлага се само в статичен IP режим

Показване на подмрежова маска

120

Конфигуриране на подмрежова маска

121

Предлага се само в статичен IP режим

Показване на шлюз по подразбиране

130

Конфигуриране на шлюз по подразбиране

131

Предлага се само в статичен IP режим

Покажи VLAN

230

Конфигуриране на VLAN

231

За да забраните VLAN, задайте VLAN ID на 4095.

За да разрешите VLAN, задайте VLAN ID от 1 на 4094.

Възстановяване на фабричните настройки

73738

Нулиране на режима на обслужване

73739

Изтрива всички потребителски данни с изключение на настройката на мрежата и регистрационните файлове.

Проверка на метода за адресиране в интернет

100

Отговор с 0, опцията по подразбиране (DHCP).

Задаване на метод за адресиране в интернет

101

DCHP: 0

Статични: 1


За повече подробности относно IVR вижте Управление на АТА с помощта на IVR.