MED ATA-adaptrar kan du ansluta en analog enhet, t.ex. en analog telefon eller en faxmaskin, till ditt nätverk. Den anslutna enheten kan sedan fungera som IP-telefoner i ditt nätverk. Ett Interaktiv röstrespons (IVR)-system finns tillgängligt som hjälper dig att konfigurera och hantera dina ATA-adaptrar. Använd telefonens knappsats på den analoga telefonen för att välja alternativ och göra dina uppgifter.

Åtgärd

IVR-kod

Anteckningar

Visa IP-adress

110

Konfigurera IP-adress

111

Endast tillgängligt i statiskt IP-läge

Visa nätmask

120

Konfigurera undernätmask

121

Endast tillgängligt i statiskt IP-läge

Visa standard-gateway

130

Konfigurera standardgateway

131

Endast tillgängligt i statiskt IP-läge

Visa VLAN

230

Konfigurera VLAN

231

För att inaktivera VLAN, ställ in VLAN-ID på 4095.

För att aktivera VLAN, ställ in VLAN-ID från 1 till 4094.

Fabriksåterställning

73738

Återställ tjänstläge

73739

Raderar alla användardata utom nätverksinställningarna och loggfilerna.

Kontrollera internetadresseringsmetod

100

Svara med 0, standardalternativet (DHCP).

Ange internetadresseringsmetod

101

DC ÄVEN: 0

Statisk: 1


Mer information om IVR finns i Hantera ATA med IVR.