Med ATA-adaptrar kan du ansluta en analog enhet, till exempel en analog telefon eller fax, till nätverket. Den anslutna enheten kan sedan fungera som IP-telefonerna i ditt nätverk. Det finns ett Interactive Voice Response system (IVR) som hjälper dig att konfigurera och hantera dina ATA-kort. Använd telefonens knappsats på den analoga telefonen för att välja alternativ och göra dina inmatningar.

Åtgärd

IVR-kod

Anteckningar

Visa IP-adress

110

Konfigurera IP-adress

111

Endast tillgängligt i statiskt IP-läge

Visa nätmask

120

Konfigurera nätmask

121

Endast tillgängligt i statiskt IP-läge

Visa standardgateway

130

Konfigurera standardgateway

131

Endast tillgängligt i statiskt IP-läge

Visa VLAN

230

Konfigurera VLAN

231

För att inaktivera VLAN ställer du in VLAN-ID på 4095.

För att aktivera VLAN ställer du in VLAN-ID på 1 till 4094.

Fabriksåterställning

73738

Återställ tjänstläget

73739

Raderar alla användardata utom nätverksinställning och loggfiler.

Kontrollera adresseringsmetod för internet

100

Svara med 0, som är standardalternativet (DHCP).

Ange adresseringsmetod för internet

101

DCHP: 0

Statisk: 1


Mer information om IVR finns i Hantera ATA med IVR.