Adaptery ATA umożliwiają podłączenie do sieci urządzenia analogowego, takiego jak telefon analogowy lub faks. Połączone urządzenie może wtedy działać tak, jak telefon IP w Twojej sieci. Dostępny jest system Interactive Voice Response (IVR) ułatwiający konfigurowanie kart usługi ATA i zarządzanie nimi. Użyj klawiatury telefonu analogowego, aby wybrać opcje i wprowadzić wpisy.

Czynność

Kod IVR

Uwagi

Pokaż adres IP

110

Skonfiguruj adres IP

111

Dostępne tylko w trybie statycznego adresu IP

Pokaż maskę podsieci

120

Konfigurowanie maski podsieci

121

Dostępne tylko w trybie statycznego adresu IP

Pokaż bramę domyślną

130

Skonfiguruj bramę domyślną

131

Dostępne tylko w trybie statycznego adresu IP

Pokaż VLAN

230

Skonfiguruj sieć VLAN

231

Aby wyłączyć VLAN, ustaw identyfikator VLAN na 4095.

Aby włączyć VLAN, ustaw identyfikator VLAN na wartość od 1 do 4094.

Przywracanie ustawień fabrycznych

73738

Resetowanie trybu usługi

73739

Usuwa wszystkie dane użytkownika z wyjątkiem ustawień sieciowych i plików dziennika.

Sprawdź metodę adresowania internetowego

100

Odpowiedz 0, opcja domyślna (DHCP).

Ustaw metodę adresowania internetowego

101

DCHP: 0

Statyczny: 1


Aby uzyskać więcej informacji na IVR, zobacz Zarządzanie usługą ATA przy użyciu IVR.