Czynność

Kod IVR

Uwagi

Pokaż adres IP

110

Skonfiguruj adres IP

111

Dostępne tylko w trybie statycznego adresu IP

Pokaż maskę podsieci

120

Konfigurowanie maski podsieci

121

Dostępne tylko w trybie statycznego adresu IP

Pokaż bramę domyślną

130

Skonfiguruj bramę domyślną

131

Dostępne tylko w trybie statycznego adresu IP

Pokaż VLAN

230

Skonfiguruj sieć VLAN

231

Aby wyłączyć VLAN, ustaw identyfikator VLAN na 4095.

Aby włączyć VLAN, ustaw identyfikator VLAN na wartość od 1 do 4095.

Przywracanie ustawień fabrycznych

73738

Zresetuj tryb usługi

73739

Usuwa wszystkie dane użytkownika z wyjątkiem ustawień sieciowych i plików dziennika.

Sprawdź metodę adresowania internetowego

100

Odpowiedz 0, opcja domyślna (DHCP).

Ustaw metodę adresowania internetowego

101

DCHP: 0

Statyczny: 1