Akce

Kód IVR

Poznámky

Zobrazit adresu IP

110

Konfigurovat adresu IP

111

K dispozici pouze v režimu statické adresy IP

Zobrazit masku podsítě

120

Konfigurovat masku podsítě

121

K dispozici pouze v režimu statické adresy IP

Zobrazit výchozí bránu

130

Konfigurovat výchozí bránu

131

K dispozici pouze v režimu statické adresy IP

Zobrazit síť VLAN

230

Konfigurovat síť VLAN

231

Pokud chcete síť VLAN zakázat, nastavte ID sítě VLAN na hodnotu 4095.

Pokud chcete síť VLAN povolit, nastavte ID sítě VLAN na hodnotu od 1 do 4095.

Tovární nastavení

73738

Obnovit režim služby

73739

Vymaže všechna uživatelská data kromě nastavení sítě a souborů protokolu.

Kontrola způsobu internetového adresování

100

Odpovězte hodnotou 0, což je výchozí možnost (DHCP).

Nastavení způsobu internetového adresování

101

DCHP: 0

Statická: 1