Adaptéry ATA umožňují připojit k síti analogové zařízení, jako je analogový telefon nebo fax. Připojené zařízení pak může fungovat jako IP telefony ve vaší síti. K dispozici je interaktivní hlasová odezva (IVR), která vám pomůže nakonfigurovat a spravovat adaptéry ATA. Pomocí klávesnice telefonu na analogovém telefonu vyberte možnosti a vložte své záznamy.

Akce

Kód IVR

Poznámky

Zobrazit IP adresu

110

Konfigurace IP adresy

111

K dispozici pouze ve statickém režimu IP

Zobrazit masku podsítě

120

Nastavit masku podsítě

121

K dispozici pouze ve statickém režimu IP

Zobrazit výchozí bránu

130

Nastavit výchozí bránu

131

K dispozici pouze ve statickém režimu IP

Zobrazit VLAN

230

Konfigurace VLAN

231

Chcete-li deaktivovat VLAN, nastavte VLAN ID na 4095.

Chcete-li povolit VLAN, nastavte VLAN ID od 1 do 4094.

Tovární reset

73738

Resetovat servisní režim

73739

Odstraní všechna uživatelská data kromě nastavení sítě a souborů protokolu.

Zkontrolujte metodu internetového adresování

100

Odpověď s 0, výchozí volba (DHCP).

Nastavit metodu internetového adresování

101

DCHP: 0

Statické: 1


Další podrobnosti o IVR naleznete v části Správa ATA pomocí IVR.