Adaptéry ATA umožňují připojit k síti analogové zařízení, například analogový telefon nebo fax. Připojené zařízení pak může v síti fungovat jako IP telefony. K dispozici je systém Interactive Voice Response (IVR), který vám pomůže nakonfigurovat a spravovat adaptéry ATA. Pomocí klávesnice telefonu analogového telefonu vyberte možnosti a proveďte zadání.

Akce

Kód IVR

Poznámky

Zobrazit adresu IP

110

Konfigurovat adresu IP

111

K dispozici pouze v režimu statické adresy IP

Zobrazit masku podsítě

120

Konfigurovat masku podsítě

121

K dispozici pouze v režimu statické adresy IP

Zobrazit výchozí bránu

130

Konfigurovat výchozí bránu

131

K dispozici pouze v režimu statické adresy IP

Zobrazit síť VLAN

230

Konfigurovat síť VLAN

231

Pokud chcete síť VLAN zakázat, nastavte ID sítě VLAN na hodnotu 4095.

Pokud chcete síť VLAN povolit, nastavte ID sítě VLAN na hodnotu od 1 do 4094.

Tovární nastavení

73738

Obnovit režim služby

73739

Vymaže všechna uživatelská data kromě nastavení sítě a souborů protokolu.

Kontrola způsobu internetového adresování

100

Odpovězte hodnotou 0, což je výchozí možnost (DHCP).

Nastavení způsobu internetového adresování

101

DCHP: 0

Statická: 1


 

Další podrobnosti o IVR najdete v tématu Správa ATA pomocí IVR.