פעולה

קוד IVR

ערות

הצגת כתובת IP

110

קביעת תצורה של כתובת IP

111

זמין במצב IP סטטי בלבד

הצגת מסיכת רשת משנה

120

קביעת תצורה של מסכת רשת משנה

121

זמין במצב IP סטטי בלבד

הצג שער ברירת מחדל

130

קבע תצורה של שער ברירת מחדל

131

זמין במצב IP סטטי בלבד

הצגת VLAN

230

קביעת תצורה של VLAN

231

כדי להשבית את VLAN, הגדר את מזהה VLAN ל-4095.

כדי להפעיל את VLAN, הגדר את מזהה VLAN מ-1 עד 4095.

לאפס את המפעל

73738

איפוס מצב שירות

73739

מחיקת כל נתוני המשתמש למעט הגדרת הרשת וקבצי יומן רישום.

בדוק את שיטת המיעון לאינטרנט

100

תשובה עם 0, אפשרות ברירת המחדל (DHCP).

הגדרת שיטת כתובת לאינטרנט

101

DCHP: 0

סטטי 1