ATA-adaptere lar deg koble en analog enhet, for eksempel en analog telefon eller faksmaskin, til nettverket. Den tilkoblede enheten kan deretter fungere som IP-telefonene i nettverket. Et Interactive Voice Response (IVR)-system er tilgjengelig for å hjelpe deg med å konfigurere og administrere ATA-kortene. Bruk telefontastaturet på den analoge telefonen til å velge alternativer og skrive inn.

Handling

IVR kode

Merknader

Vis adressen IP

110

Konfigurere IP adresse

111

Bare tilgjengelig i modus for statisk IP

Vis nettverksmaske

120

Konfigurere nettverksmaske

121

Bare tilgjengelig i modus for statisk IP

Vis standard gateway

130

Konfigurere standard gateway

131

Bare tilgjengelig i modus for statisk IP

Vis VLAN

230

Konfigurere VLAN

231

Hvis du vil deaktivere VLAN, angir du VLAN-ID til 4095.

Hvis du vil aktivere VLAN, angir du VLAN-ID fra 1 til 4094.

Tilbakestill fabrikkinnstilling

73738

Tilbakestill tjenestemodus

73739

Sletter alle brukerdata unntatt nettverksinnstillinger og loggfiler.

Sjekk internettadresseringsmetode

100

Svar med 0, standardalternativet (DHCP).

Angi Internett-adresseringsmetode

101

DCHP: 0

Statisk: 1


Hvis du vil ha mer informasjon om IVR, kan du se Administrere ATA ved hjelp av IVR.