MED ATA-adaptere kan du koble en analog enhet, for eksempel en analog telefon- eller faksmaskin, til nettverket. Den tilkoblede enheten kan da fungere som IP-telefonene i nettverket ditt. Et IVR-system (Interactive Voice Response) er tilgjengelig for å hjelpe deg med å konfigurere og administrere ATA-adapterne. Bruk telefontastaturet på den analoge telefonen til å velge alternativer og gjøre oppføringene dine.

Handling

IVR-kode

Merknader

Vis IP-adresse

110

Konfigurere IP-adresse

111

Bare tilgjengelig i statisk IP-modus

Vis nettverksmaske

120

Konfigurere nettverksmaske

121

Bare tilgjengelig i statisk IP-modus

Vis standard gateway

130

Konfigurer standard gateway

131

Bare tilgjengelig i statisk IP-modus

Vis VLAN

230

Konfigurere VLAN

231

Hvis du vil deaktivere VLAN, setter du VLAN-ID til 4095.

Hvis du vil aktivere VLAN, angir du VLAN-ID fra 1 til 4094.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

73738

Tilbakestill tjenestemodus

73739

Sletter alle brukerdata unntatt nettverksinnstilling og loggfiler.

Sjekk Internett-adresseringsmetode

100

Svar med 0, standardalternativet (DHCP).

Angi internettadresseringsmetode

101

DCHP: 0

Statisk: 1


Hvis du vil ha mer informasjon om IVR, kan du se Administrere ATA ved hjelp av IVR.