Handling

IVR kode

Merknader

Vis IP adresse

110

Konfigurer IP adresse

111

Bare tilgjengelig i statisk IP modus

Vis nettverks maske

120

Konfigurer nettverks maske

121

Bare tilgjengelig i statisk IP modus

Vis standard gateway

130

Konfigurer standard gateway

131

Bare tilgjengelig i statisk IP modus

Vis VLAN

230

Konfigurere VLAN

231

Hvis du vil deaktivere VLAN, angir du VLAN-ID til 4095.

Hvis du vil aktivere VLAN, angir du VLAN-ID fra 1 til 4095.

Tilbakestilling til fabrikk innstillinger

73738

Tilbakestill tjeneste modus

73739

Sletter alle bruker data, unntatt Nettverks innstillinger og logg filer.

Kontroller Internet-adresserings metode

100

Svar med 0, standard alternativet (DHCP).

Angi Internet-adresserings metode

101

DCHP: 0

Static 1