Adapteri ATA omogućavaju povezivanje analognog uređaja, kao što je analogni telefon ili faks mašina, sa vašom mrežom. Povezani uređaj zatim može da funkcioniše kao IP telefoni u vašoj mreži. Dostupan je sistem interaktivnog glasovnog odgovora (IVR) koji vam pomaže da konfigurišete i upravljate ATA adapterima. Koristite tastaturu telefona na analognom telefonu da biste izabrali opcije i napravili unose.

Radnja

IVR kod

Napomene

Prikaži IP adresu

110

Konfigurišite IP adresu

111

Dostupno samo u statičkom IP režimu

Prikaži masku podmreže

120

Konfigurišite masku podmreže

121

Dostupno samo u statičkom IP režimu

Prikaži podrazumevani prolaz

130

Konfigurišite podrazumevani pristupnik

131

Dostupno samo u statičkom IP režimu

Prikaži VLAN

230

Konfigurišite VLAN

231

Da biste onemogućili VLAN, podesite VLAN ID na 4095.

Da biste omogućili VLAN, podesite VLAN ID od 1 do 4094.

Fabričko resetovanje

73738

Resetuj servisni režim

73739

Briše sve korisničke podatke osim podešavanja mreže i evidencije fajlova.

Proverite način internet adresiranja

100

Odgovorite sa 0, podrazumevana opcija (DHCP).

Postavite način internet adresiranja

101

DCHP: 0

Statički: 1


Za više detalja o IVR, pogledajte Upravljanje ATA koristeći IVR.