ATA adapteri vam omogućavaju da povežete analogni uređaj, kao što je analogni telefon ili faks mašina, sa mrežom. Povezani uređaj zatim može da funkcioniše kao IP telefona u mreži. Dostupan Interactive Voice Response (IVR) koji vam pomaže da konfigurišete ATA adaptere i upravljate njima. Koristite telefonsku tastaturu na analognom telefonu da biste izabrali opcije i napravili unose.

Radnja

IVR šifra

Napomene

Prikaži IP adresu

110

Konfigurisanje IP adrese

111

Dostupno samo u IP režimu

Prikaži podmrežnu masku

120

Konfigurisanje podmrežne maske

121

Dostupno samo u IP režimu

Prikaži podrazumevani mrežni prolaz

130

Konfigurisanje podrazumevanog mrežnog prolaza

131

Dostupno samo u IP režimu

Prikaži VLAN

230

Konfigurisanje VLAN-a

231

Da biste onemogućili VLAN, postavite VLAN ID na 4095.

Da biste omogućili VLAN, podesite VLAN ID od 1 do 4094.

Vraćanje na fabrička podešavanja

73738

Uspostavi početne vrednosti režima usluge

73739

Briše sve korisničke podatke osim mrežnih postavki i datoteka evidencije.

Provera metoda internet adresiranje

100

Odgovorite sa 0, podrazumevana opcija (DHCP).

Postavljanje metoda internet adrese

101

DCHP: 0

Statika: 1


 

Za više detalja o IVR, pogledajte članak Upravljanje ATA korišćenjem IVR.