ATA prilagodnici omogućuju vam povezivanje analognog uređaja, kao što je analogni telefon ili faks stroj, na mrežu. Povezani uređaj može funkcionirati kao IP telefoni u vašoj mreži. Na raspolaganju vam je sustav Interactive Voice Response (IVR) koji će vam pomoći u konfiguriranju i upravljanju ATA prilagodnicima. Koristite tipkovnicu telefona na analognom telefonu kako biste odabrali opcije i napravili svoje unose.

Radnja

IVR šifra

Bilješke

Prikaži IP adresu

110

Konfiguriraj IP adresu

111

Dostupno samo u statičnom IP načinu rada

Prikaži masku podmreže

120

Konfiguriranje maske podmreže

121

Dostupno samo u statičnom IP načinu rada

Prikaži zadani pristupnik

130

Konfiguriranje zadanog pristupnika

131

Dostupno samo u statičnom IP načinu rada

Prikaži VLAN

230

Konfiguriranje VLAN-a

231

To onesposobiti VLAN, postaviti VLAN identifikacija to 4095.

Za omogućavanje VLAN-a, postavite VLAN ID od 1 do 4094.

Tvornička resetiranje

73738

Resetiranje načina rada servisa

73739

Briše sve korisničke podatke osim mrežne postavke i datoteke zapisnika.

Provjeri metodu internetskog adresiranja

100

Odgovor sa 0, zadana opcija (DHCP).

Postavljanje načina internetskog adresiranja

101

DCHP: 0

Statična: 1


Za više detalja o IVR, potražite na upravljanje ATA pomoću IVR.