Adapteri ATA omogućuju spajanje analognog uređaja, kao što je analogni telefon ili faks, na mrežu. Spojeni uređaj zatim može funkcionirati kao IP telefoni u vašoj mreži. Dostupan je sustav interaktivnog glasovnog odgovora (IVR) koji vam pomaže u konfiguriranju i upravljanju ATA adapterima. Pomoću tipkovnice telefona na analognom telefonu odaberite opcije i unesite svoje unose.

Radnja

IVR oznaka

Napomene

Prikaži IP adresu

110

Konfiguriraj IP adresu

111

Dostupno samo u statičnom IP modu

Prikaži masku podmreže

120

Konfiguriraj masku podmreže

121

Dostupno samo u statičnom IP modu

Prikaži zadani pristupnik

130

Konfiguriraj zadani pristupnik

131

Dostupno samo u statičnom IP modu

Prikaži VLAN

230

Konfiguriraj VLAN

231

Za isključenje VLAN-a podesite VLAN ID na 4095.

Da biste omogućili VLAN, podesite VLAN ID od 1 do 4094.

Tvorničko resetiranje

73738

Resetiraj servisni način rada

73739

Briše sve korisničke podatke osim mrežnih postavki i log datoteka.

Provjerite način internetskog adresiranja

100

Odgovorite s 0, zadanom opcijom (DHCP).

Postavi način internetskog adresiranja

101

DCHP: 0

Statički: 1


Za više pojedinosti o IVR-u pogledajte Upravljanje ATA-om pomoću IVR-a.