ATA bağdaştırıcıları, ağınıza bir analog telefon veya faks makinesi gibi bir analog cihazı bağlamanızı sağlar. Ardından bağlı cihaz, ağınız daki IP telefonları gibi işlev gösterir. ATA Etkileşimli Sesli Yanıt yapılandırmanıza ve yönetmenize yardımcı olmak için bir Etkileşimli Sesli Yanıt (IVR) sistemi kullanılabilir. Seçenekleri seçmek ve girişlerinizi yapmak için analog telefonda telefon tuş takımı kullanın.

İşlem

IVR Kodu

Notlar

IP adresini göster

110

IP adresini yapılandır

111

Yalnızca statik IP modunda kullanılabilir

Alt ağ maskesini göster

120

Alt ağ maskesini yapılandır

121

Yalnızca statik IP modunda kullanılabilir

Varsayılan ağ geçidini göster

130

Varsayılan ağ geçidini yapılandır

131

Yalnızca statik IP modunda kullanılabilir

VLAN'ı göster

230

VLAN'ı Yapılandırma

231

VLAN'ı devre dışı bırakmak için VLAN kimliğini 4095 olarak ayarlayın.

VLAN'ı etkinleştirmek için VLAN kimliğini 1'den 4094'e ayarlayın.

Fabrika ayarlarına sıfırlama

73738

Hizmet modunu sıfırla

73739

Ağ ayarı ve günlük dosyaları dışındaki tüm kullanıcı verilerini siler.

İnternet adresi yöntemini kontrol edin

100

0 ile yanıtla, varsayılan seçenek (DHCP).

İnternet adresi yöntemini ayarla

101

DCHP: 0

Statik: 1


IVR hakkında daha fazla bilgi için IVR'yi Kullanarak ATA'yi Yönetme'ye bakın.