1

Отворете настолното приложение Meetings и влизам.

2

В Windows изберете иконата на зъбно колелоИкона на зъбно колело , след което изберете Предпочитание > Опции за присъединяване към среща .


 

За всяко предпочитание, което задавате, изберете Приложете за да запазите промените си в Windows.

3

За Видео устройство , изберете Присъединете се към срещата от свързано видеоустройство за да използвате устройство по подразбиране за вашите срещи.


 

Когато е поставена отметка, настройките на видеоустройство ще имат предимство пред аудио и видео настройките.

4

Изберете Винаги използвайте следните аудио и видео настройки за да изберете опциите ви за аудио връзка по подразбиране във вашите срещи.

5

За Аудио връзка , изберете от следните опции:

 • Използвайте компютър за аудио — Използвайте компютъра си със слушалки или високоговорители.

  Можете да промените вашите слушалки, високоговорители и микрофон.

 • Повикване от сървъра – въведете или изберете служебния или домашния телефонен номер, на който искате да се обади срещата.
 • ще се набиране — Наберете от телефона си, когато срещата започне. След като се присъедините към срещата, се показва списък с глобални номера за повикване.
 • Без свързване с аудиото – няма да чувате никакъв звук в срещата от вашия компютър или телефон. Използвайте тази опция, ако сте в залата за срещи, но искате да използвате компютъра си, за да споделяте съдържание в срещата.
6

За Видео връзка , превключете Започнете моето видео, когато се присъединя към срещата включен и изберете камера, която да бъде на видео, когато се присъедините към срещи.

1

Отворете настолното приложение Meetings и влизам.

2

На Mac изберете Меню Cisco Webex Meetings Предпочитания Опции за присъединяване към среща .

3

За Присъединете се от видеоустройство , изберете Присъединете се към срещата от свързано видеоустройство за да използвате устройство по подразбиране за вашите срещи.


 

Когато е поставена отметка, настройките на видеоустройство ще имат предимство пред аудио и видео настройките.

4

За Присъединете се с аудио и видео , изберете Използвайте последните аудио и видео настройки за да запазите тези настройки за следващия път, когато се присъедините към среща.

5

Изберете Винаги използвайте следните аудио и видео настройки за да изберете вашите опции за аудио връзка по подразбиране във вашите срещи.

6

За Аудио връзка , изберете от следните опции:

 • Използвайте компютър за аудио — Използвайте компютъра си със слушалки или високоговорители.

  Можете да промените вашите слушалки, високоговорители и микрофон.

 • Повикване от сървъра – въведете или изберете служебния или домашния телефонен номер, на който искате да се обади срещата.
 • Набиране – наберете от телефона си, когато срещата започне. След като се присъедините към срещата, се показва списък с глобални номера за повикване.
 • Не свързвайте аудио —Няма да чуете аудио по време на срещата през компютъра или телефона си. Използвайте тази опция, ако сте в залата за срещи, но искате да използвате компютъра си, за да споделяте съдържание в срещата.
7

За Видео връзка , проверете Изпратете видеото ми, когато се присъединя към срещата и изберете камера, която да бъде на видео, когато се присъедините към срещи.

Преди да се свържете със среща от мобилно устройство, трябва да инсталирате приложението Meetings. Ако вече сте инсталирали приложението Срещи на мобилно устройство, то се отваря автоматично. В противен случай се отваря страницата за инсталиране.

1

Отворете приложението Срещи на мобилно устройство и докоснете Влезте .

2

Докоснете иконата на зъбно колело и изберете Аудио и видео .

3

За Тип аудио , изберете от следните опции:

 • Обаждане през Интернет — Използвайте телефона си със слушалки или с високоговорител.
 • Обади ми се — Въведете или изберете номера, на който искате срещата да се обади.
 • Обадете се — Наберете от телефона си. След като се присъедините към срещата, се показва списък с глобални номера за повикване.
 • Не свързвайте аудио — няма да чуете аудио по време на срещата през телефона си. Използвайте тази опция, ако сте в стая за срещи, но искате да използвате телефона си, за да споделяте съдържание в срещата.
4

Докоснете Без звук при влизане за да бъде заглушен автоматично, когато се присъедините към срещи.

5

Докоснете Автоматично видео и изберете камера, която да бъде на видео, когато се присъедините към срещи.

Можете да изберете или предната камера, или задната камера на вашето мобилно устройство.
6

Докоснете Пропуснете аудио и видео преглед за да пропуснете визуализацията и да се присъедините директно към срещите, като използвате вашите аудио и видео предпочитания.