1

Отворете десктоп приложението "Събрания" и влезте в профила си.

2

На Windows изберете иконата на зъбно колело Икона на зъбно колело, след което изберете Предпочитание > Опцииза присъединяване към събрание .


 

За всяко предпочитание, което зададете, изберете Прилагане, за да запазите промените си в Windows.

3

За Видеоустройствоизберете Присъединяване към събрание от свързано видеоустройство, за да използвате устройство по подразбиране за срещите си.


 

Когато бъдат проверени, настройките на видеоустройството ще са с предимство пред настройките за аудио и видео.

4

Изберете Винаги използвайте следните настройки за аудио и видео, за да имате вашите опции за аудио връзка, избрани по подразбиране във вашите събрания.

5

За Аудио връзкаизберете от следните опции:

 • Използвайте компютър за аудио— Използвайте компютъра със слушалки или високоговорители.

  Можете да сменяте слушалките, високоговорителите и микрофона си.

 • Обадете ми се—Въведете или изберете служебния или домашния телефонен номер, който бихте искали събранието да се обади.
 • Ще се обадяв —Наберете се от телефона си, когато започне срещата. Списък с глобални номера за повикване е достъпен след присъединяване към събранието.
 • Не се свързвайте с аудио– Няма да чувате никакво аудио в събранието чрез компютъра или телефона. Използвайте тази опция, ако сте в заседателната зала, но искате да използвате компютъра си, за да споделяте съдържание в събранието.
6

За Видео връзка, превключвайте Стартирайте видеоклипа ми, когато се присъединя към събранието на и изберете камера, която да бъде на видео, когато се присъедините към събрания.

1

Отворете десктоп приложението "Събрания" и влезте в профила си.

2

На Mac изберете cisco Webex срещи меню ПредпочитанияСреща присъединяване опции.

3

За Присъединяване от видеоустройствоизберете Присъединяване към събрание от свързано видеоустройство, за да използвате устройство по подразбиране за вашите срещи.


 

Когато бъдат проверени, настройките на видеоустройството ще са с предимство пред настройките за аудио и видео.

4

За Присъединяване с аудио и видео изберете Използване на настройките за последно аудио и видео, за да запазите тези настройки за следващия път, когато се присъедините към събрание.

5

Изберете Винаги използвайте следните настройки за аудио и видео, за да имате вашите опции за Аудио връзка, избрани по подразбиране във вашите събрания.

6

За Аудио връзкаизберете от следните опции:

 • Използвайте компютър за аудио— Използвайте компютъра със слушалки или високоговорители.

  Можете да сменяте слушалките, високоговорителите и микрофона си.

 • Обадете ми се—Въведете или изберете служебния или домашния телефонен номер, който бихте искали събранието да се обади.
 • Обадете се–Наберете от телефона си, когато събранието започне. Списък с глобални номера за повикване е достъпен след присъединяване към събранието.
 • Не свързвайте аудио– Няма да чувате никакво аудио в събранието чрез компютъра или телефона си. Използвайте тази опция, ако сте в заседателната зала, но искате да използвате компютъра си, за да споделяте съдържание в събранието.
7

За Видео връзка проверете Изпращане на видеоклипа ми, когато се присъединя към събранието и изберете камера, която да бъде на видео, когато се присъедините към събрания.

Преди да се свържете със събрание от мобилното си устройство, трябва да инсталирате приложението "Събрания". Ако вече сте инсталирали приложението "Събрания" на мобилното си устройство, то се отваря автоматично. В противен случай се отваря страницата за инсталиране.

1

Отворете приложението Събрания на мобилното си устройство и докоснете Вход.

2

Докоснете иконата на зъбно колело и изберете Аудио & Видео .

3

За Тип аудиоизберете от следните опции:

 • Обадете се по интернет—Използвайте телефона си с наушници или на високоговорител.
 • Обадете мисе —Въведете или изберете номера, който бихте искали събранието да се обади.
 • Обадете се–Наберете от телефона си. Списък с глобални номера за повикване е достъпен след присъединяване към събранието.
 • Не свързвайте Аудио– няма да чувате никакво аудио в събранието чрез телефона си. Използвайте тази опция, ако сте в заседателната зала, но искате да използвате телефона си, за да споделяте съдържание в събранието.
4

Докоснете "Изключване на звука" в "Запис", за да бъде заглушено автоматично, когато се присъедините към събрания.

5

Докоснете Self-Video и изберете камера, която да бъде на видео, когато се присъедините към събрания.

Можете да изберете или предната камера, или задната камера на мобилното си устройство.
6

Докоснете Пропускане на аудио и видео визуализация, за да пропуснете визуализацията и да се присъедините към събранията директно, като използвате предпочитанията си за аудио и видео.