1

Otwórz aplikację klasyczną Spotkania i zaloguj się.

2

W systemie Windows wybierz ikonę koła zębatego Ikona przekładni, a następnie wybierz Preferencje > Opcje dołączania do spotkania.


 

Dla każdej ustawionej preferencji wybierz opcję Zastosuj, aby zapisać zmiany w systemie Windows.

3

W przypadku urządzenia wideo wybierz opcję Dołącz do spotkania z podłączonego urządzenia wideo , aby domyślnie korzystać z urządzenia podczas spotkań.


 

Po zaznaczeniu ustawienia urządzenia wideo będą miały pierwszeństwo przed ustawieniami audio i wideo.

4

Wybierz Zawsze używaj poniższych ustawień audio i wideo , aby mieć domyślnie wybrane opcje połączenia audio podczas spotkań.

5

W przypadku połączenia audio wybierz jedną z następujących opcji:

 • Używaj komputera do audio — używaj komputera z zestawem słuchawkowym lub głośnikami.

  Możesz zmienić zestaw słuchawkowy, głośniki i mikrofon.

 • Zadzwoń do mnie — wprowadź lub wybierz służbowy lub domowy numer telefonu, na który ma zadzwonić spotkanie.
 • Zadzwonię — wdzwaniam się z telefonu, gdy spotkanie się rozpocznie. Po dołączeniu do spotkania będzie dostępna lista krajowych numerów dostępowych.
 • Nie łącz z częścią audio — podczas spotkania nie będziesz nic słyszeć ani przez komputer, ani przez telefon. Użyj tej opcji, jeśli znajdujesz się fizycznie w pomieszczeniu, w którym trwa spotkanie, ale chcesz używać komputera do udostępniania zawartości w trakcie spotkania.
6

W przypadku połączenia wideo przełącz Rozpocznij mój obraz wideo, gdy dołączę do spotkania i wybierz kamerę, która ma być włączona podczas dołączania do spotkań.

1

Otwórz aplikację klasyczną Spotkania i zaloguj się.

2

Na komputerze Mac wybierz menu Cisco Webex Meetings PreferencjeOpcje dołączania do spotkania.

3

Aby dołączyć z urządzenia wideo, wybierz opcję Dołącz do spotkania z podłączonego urządzenia wideo , aby domyślnie używać urządzenia do spotkań.


 

Po zaznaczeniu ustawienia urządzenia wideo będą miały pierwszeństwo przed ustawieniami audio i wideo.

4

Aby dołączyć przy użyciu audio i wideo, wybierz Użyj ostatnich ustawień audio i wideo , aby zachować te ustawienia podczas następnego dołączania do spotkania.

5

Wybierz opcję Zawsze używaj poniższych ustawień audio i wideo , aby ustawić domyślne opcje Audio Connection w spotkaniach.

6

W przypadku połączenia audio wybierz jedną z następujących opcji:

 • Używaj komputera do audio — używaj komputera z zestawem słuchawkowym lub głośnikami.

  Możesz zmienić zestaw słuchawkowy, głośniki i mikrofon.

 • Zadzwoń do mnie — wprowadź lub wybierz służbowy lub domowy numer telefonu, na który ma zadzwonić spotkanie.
 • Wdzwanianie — wybierz numer z telefonu po rozpoczęciu spotkania. Po dołączeniu do spotkania będzie dostępna lista krajowych numerów dostępowych.
 • Nie podłączaj dźwięku — nie usłyszysz dźwięku podczas spotkania za pośrednictwem komputera lub telefonu. Użyj tej opcji, jeśli znajdujesz się fizycznie w pomieszczeniu, w którym trwa spotkanie, ale chcesz używać komputera do udostępniania zawartości w trakcie spotkania.
7

W przypadku połączenia wideo zaznacz opcję Wyślij mój obraz wideo podczas dołączania do spotkania i wybierz kamerę, która ma być włączona podczas dołączania do spotkań.

Przed nawiązaniem połączenia ze spotkaniem z urządzenia przenośnego należy zainstalować aplikację Meetings. Jeśli aplikacja Meetings została już zainstalowana na urządzeniu przenośnym, zostanie ona automatycznie otwarta. W przeciwnym razie zostanie otwarta strona instalacji.

1

Otwórz aplikację Meetings na urządzeniu mobilnym i dotknij opcji Zaloguj się.

2

Dotknij ikony koła zębatego i wybierz Audio & Video.

3

W przypadku typu audio wybierz jedną z następujących opcji:

 • Połączenie przez Internet — użyj telefonu za pomocą słuchawek lub telefonu głośnomówiącego.
 • Zadzwoń do mnie — wprowadź lub wybierz numer, z którym ma się połączyć spotkanie.
 • Zadzwoń — Połącz się z telefonu. Po dołączeniu do spotkania będzie dostępna lista krajowych numerów dostępowych.
 • Nie nawiązuj połączenia audio — w telefonie nie będzie słychać dźwięku podczas spotkania. Użyj tej opcji, jeśli jesteś w pokoju konferencyjnym, ale chcesz użyć telefonu do udostępniania zawartości spotkania.
4

Dotknij opcji Wycisz przy wejściu , aby automatycznie wyciszyć podczas dołączania do spotkań.

5

Dotknij opcji Self-Video (Własny obraz wideo) i wybierz kamerę, która ma być włączona podczas dołączania do spotkań.

Można wybrać kamerę przednią lub kamerę tylną urządzenia przenośnego.
6

Dotknij opcji Pomiń podgląd audio i wideo , aby pominąć podgląd i dołączać do spotkań bezpośrednio przy użyciu preferencji audio i wideo.