1

Otwórz aplikację klasyczną Spotkania i zaloguj się.

2

W systemie Windows wybierz ikonę koła zębatego Ikona koła zębatego, a następnie wybierz pozycję Preferencje >Opcje dołączania do spotkania.


 

Dla każdej ustawionej preferencji wybierz pozycję Zastosuj, aby zapisać zmiany w systemie Windows.

3

W polu Urządzenie wideo wybierzpozycję Dołącz do spotkania z podłączonego urządzenia wideo, aby domyślnie używać urządzenia do obsługi spotkań.


 

Gdy ta opcja jest zaznaczona, ustawienia urządzenia wideo będą miały pierwszeństwo przed ustawieniami audio i wideo.

4

Wybierz opcję Zawsze używaj następujących ustawień audio i wideo, aby opcje połączenia audio były domyślnie zaznaczone podczas spotkań.

5

W przypadku połączenia audiowybierz jedną z następujących opcji:

 • Używanie komputera do obsługi dźwięku— używaj komputera z zestawem słuchawkowym lub głośnikami.

  Możesz zmienić zestaw słuchawkowy, głośniki i mikrofon.

 • Zadzwoń do mnie— wprowadź lub wybierz służbowy lub domowy numer telefonu, pod który chcesz zadzwonić na spotkanie.
 • Zadzwonię— zadzwoń z telefonu, gdy rozpocznie się spotkanie. Lista globalnych numerów połączeń jest dostępna po dołączeniu do spotkania.
 • Nie łącz się zdźwiękiem — nie usłyszysz żadnego dźwięku podczas spotkania za pośrednictwem komputera lub telefonu. Użyj tej opcji, jeśli jesteś w sali konferencyjnej, ale chcesz udostępnić zawartość spotkania za pomocą komputera.
6

W przypadku połączenia wideo przełącz opcję Rozpocznijwideo, gdy dołączam do spotkania, i wybierz kamerę, która będzie włączona do wideo podczas dołączania do spotkań.

1

Otwórz aplikację klasyczną Spotkania i zaloguj się.

2

Na komputerze Mac wybierz menu Cisco Webex Meetings PreferencjeOpcje dołączania do spotkania.

3

W polu Dołączanie z urządzenia wideowybierz pozycję Dołącz do spotkania z podłączonego urządzenia wideo, aby domyślnie używać urządzenia do spotkań.


 

Gdy ta opcja jest zaznaczona, ustawienia urządzenia wideo będą miały pierwszeństwo przed ustawieniami audio i wideo.

4

W obszarze Dołączanie za pomocą audio i wideowybierz pozycję Użyj ostatnich ustawień audio i wideo, aby zachować te ustawienia przy następnym dołączaniu do spotkania.

5

Wybierz opcję Zawsze używaj następujących ustawień audio i wideo, aby opcje połączenia audio były domyślnie zaznaczone podczas spotkań.

6

W polu Połączenie audio wybierzjedną z następujących opcji:

 • Używanie komputera do obsługi dźwięku— używaj komputera z zestawem słuchawkowym lub głośnikami.

  Możesz zmienić zestaw słuchawkowy, głośniki i mikrofon.

 • Zadzwoń do mnie— wprowadź lub wybierz służbowy lub domowy numer telefonu, pod który chcesz zadzwonić na spotkanie.
 • Zadzwoń— nawiązywanie połączenia telefonicznego z telefonu po rozpoczęciu spotkania. Lista globalnych numerów połączeń jest dostępna po dołączeniu do spotkania.
 • Nie podłączaj dźwięku— nie usłyszysz żadnego dźwięku podczas spotkania za pośrednictwem komputera lub telefonu. Użyj tej opcji, jeśli jesteś w sali konferencyjnej, ale chcesz udostępnić zawartość spotkania za pomocą komputera.
7

W przypadku połączenia wideo zaznacz opcję Wyślijwideo, gdy dołączam do spotkania, i wybierz kamerę, która będzie włączona do wideo, gdy dołączysz do spotkań.

Przed nawiązaniem połączenia ze spotkaniem z urządzenia przenośnego należy zainstalować aplikację Spotkania. Jeśli aplikacja Spotkania została już zainstalowana na urządzeniu przenośnym, zostanie ona otwarta automatycznie. W przeciwnym razie zostanie otwarta strona instalacji.

1

Otwórz aplikację Spotkania na urządzeniu przenośnym i stuknij pozycję Zaloguj się.

2

Stuknij ikonę koła zębatego i wybierz Audio i wideo .

3

W polu Typ dźwięku wybierzjedną z następujących opcji:

 • Dzwoń przez Internet— używaj telefonu ze słuchawkami dousznymi lub głośnomówiącym.
 • Zadzwońdo mnie — wprowadź lub wybierz numer, pod który chcesz zadzwonić na spotkanie.
 • Zadzwoń— umożliwia nawiązanie połączenia telefonicznego z telefonu. Lista globalnych numerów połączeń jest dostępna po dołączeniu do spotkania.
 • Nie podłączaj dźwięku— nie usłyszysz żadnego dźwięku podczas spotkania za pośrednictwem telefonu. Użyj tej opcji, jeśli jesteś w sali konferencyjnej, ale chcesz udostępnić zawartość spotkania za pomocą telefonu.
4

Stuknij opcję Wycisz przy wpisie, aby włączyć ją automatycznie podczas dołączania do spotkań.

5

Stuknij pozycję Self-Video i wybierz kamerę, która będzie transmitowana podczas dołączania do spotkań.

Możesz wybrać przednią kamerę lub tylną kamerę urządzenia mobilnego.
6

Stuknij opcję Pomiń podgląd audio i wideo, aby pominąć podgląd i dołączyć do spotkań bezpośrednio przy użyciu preferencji audio i wideo.