W aplikacji klasycznej Webex Meetings w wersji WBS39.6 i nowszych oraz aplikacji mobilnej 39.7 i nowszych wersjach, gdy włączony jest widok nowoczesny, spotkanie jest teraz otwierane bezpośrednio po wybraniu łącza do spotkania.

Aby dowiedzieć się, której wersji komputerowej używasz, zobacz Znajdź numer wersji Cisco Webex Meetings. Aby znaleźć używaną wersję mobilną, otwórz aplikację Webex Meetings na urządzeniu mobilnym i wybierz ikonę koła zębatego, a następnie wybierz pozycję Informacje .

1

Otwórz aplikację komputerową Cisco Webex Meetings i zaloguj się.

2

W systemie Windows wybierz ikonę koła zębatego, a następnie wybierz pozycję Preferencje > Opcje dołączania do spotkania.


 

Dla każdej ustawionej preferencji wybierz pozycję Zastosuj, aby zapisać zmiany w systemie Windows.

3

W obszarze Dołączanie z urządzenia wideo wybierz pozycję Dołącz do spotkania z podłączonego urządzenia wideo, aby domyślnie używać urządzenia do spotkań.


 

Gdy ta ta kwestia jest zaznaczona, ustawienia urządzenia wideo będą miały pierwszeństwo przed ustawieniami audio i wideo.

4

Wybierz opcję Zawsze używaj następujących ustawień audio i wideo, aby opcje połączenia audio zostały domyślnie wybrane podczas spotkań.

5

W polu Połączenie audio wybierz jedną z następujących opcji:

 • Używanie komputera do obsługi dźwięku— używaj komputera z zestawem słuchawkowym lub głośnikami.

  Możesz zmienić zestaw słuchawkowy, głośniki i mikrofon.

 • Zadzwoń do mnie— wprowadź lub wybierz służbowy lub domowy numer telefonu, pod który chcesz zadzwonić na spotkanie.
 • Zadzwoń— nawiązywanie połączenia telefonicznego z telefonu po rozpoczęciu spotkania. Lista globalnych numerów połączeń jest dostępna po dołączeniu do spotkania.
 • Nie podłączaj dźwięku— nie usłyszysz żadnego dźwięku podczas spotkania za pośrednictwem komputera lub telefonu. Użyj tej opcji, jeśli jesteś w sali konferencyjnej, ale chcesz udostępnić zawartość spotkania za pomocą komputera.
6

W przypadku połączenia wideo użyj suwaka, aby wybrać pozycję Rozpocznij wideo, gdy dołączam do spotkania, i wybierz kamerę, która będzie włączona do wideo podczas dołączania do spotkań.

1

Otwórz aplikację komputerową Cisco Webex Meetings i zaloguj się.

2

Na komputerze Mac wybierz menu Cisco Webex Meetings PreferencjeOpcje dołączania do spotkania.


 

Dla każdej ustawionej preferencji wybierz pozycję Zastosuj, aby zapisać zmiany w systemie Windows.

3

W obszarze Dołączanie z urządzenia wideo wybierz pozycję Dołącz do spotkania z podłączonego urządzenia wideo, aby domyślnie używać urządzenia do spotkań.


 

Gdy ta ta kwestia jest zaznaczona, ustawienia urządzenia wideo będą miały pierwszeństwo przed ustawieniami audio i wideo.

4

W obszarze Dołączanie za pomocą audio i wideo wybierz pozycję Użyj ostatnich ustawień audio i wideo, aby zachować te ustawienia przy następnym dołączaniu do spotkania.

5

Wybierz opcję Zawsze używaj następujących ustawień audio i wideo, aby opcje połączenia audio zostały domyślnie wybrane podczas spotkań.

6

W polu Połączenie audio wybierz jedną z następujących opcji:

 • Używanie komputera do obsługi dźwięku— używaj komputera z zestawem słuchawkowym lub głośnikami.

  Możesz zmienić zestaw słuchawkowy, głośniki i mikrofon.

 • Zadzwoń do mnie— wprowadź lub wybierz służbowy lub domowy numer telefonu, pod który chcesz zadzwonić na spotkanie.
 • Zadzwoń— nawiązywanie połączenia telefonicznego z telefonu po rozpoczęciu spotkania. Lista globalnych numerów połączeń jest dostępna po dołączeniu do spotkania.
 • Nie podłączaj dźwięku— nie usłyszysz żadnego dźwięku podczas spotkania za pośrednictwem komputera lub telefonu. Użyj tej opcji, jeśli jesteś w sali konferencyjnej, ale chcesz udostępnić zawartość spotkania za pomocą komputera.
7

W przypadku połączenia wideo zaznacz opcję Wyślij wideo, gdy dołączam do spotkania, i wybierz kamerę, która będzie włączona do wideo, gdy dołączysz do spotkań.

Przed nawiązaniem połączenia ze spotkaniem z urządzenia przenośnego należy zainstalować aplikację Cisco Webex Meetings. Jeśli aplikacja Webex Meetings jest już zainstalowana na urządzeniu mobilnym, otworzy się ona automatycznie. W przeciwnym razie zostanie otwarta strona instalacji.

1

Otwórz aplikację Webex Meetings na urządzeniu przenośnym i dotknij opcji Zaloguj się.

2

Stuknij ikonę koła zębatego i wybierz Audio i wideo .

3

W polu Typ dźwięku wybierz jedną z następujących opcji:

 • Dzwoń przez Internet— używaj telefonu ze słuchawkami dousznymi lub głośnomówiącym.
 • Zadzwońdo mnie — wprowadź lub wybierz numer, pod który chcesz zadzwonić na spotkanie.
 • Zadzwoń— połączenie telefoniczne z telefonu. Lista globalnych numerów połączeń jest dostępna po dołączeniu do spotkania.
 • Nie podłączaj dźwięku— nie usłyszysz żadnego dźwięku podczas spotkania za pośrednictwem telefonu. Użyj tej opcji, jeśli jesteś w sali konferencyjnej, ale chcesz udostępnić zawartość spotkania za pomocą telefonu.
4

Stuknij opcję Wycisz przy wpisie, aby włączyć je automatycznie po dołączeniu do spotkań.

5

Stuknij pozycję Self-Video i wybierz kamerę, która będzie nagrywać wideo podczas dołączania do spotkań.

Możesz wybrać przednią kamerę lub tylną kamerę urządzenia mobilnego.
6

Stuknij opcję Pomiń podgląd audio i wideo, aby pominąć podgląd i dołączyć do spotkań bezpośrednio przy użyciu preferencji audio i wideo.