1

פתח את אפליקציית שולחן העבודה של Meetings להיכנס.

2

ב-Windows, בחר בסמל גלגל השיניים סמל גלגל שיניים, ולאחר מכן בחר עדיפות > אפשרויות הצטרפות לפגישה.


 

עבור כל העדפה שהגדרת, בחרו ב-החל כדי לשמור את השינויים שלך ב-Windows.

3

עבור התקן וידאו, בחר הצטרף לפגישה מהתקן וידאו מחובר כדי להשתמש בהתקן כברירת מחדל עבור הפגישות שלך.


 

כאשר מסומן, הגדרות התקן וידאו יקבלו קדימות על הגדרות שמע ווידאו.

4

בחרו באפשרות השתמש תמיד בהגדרות השמע והווידאו הבאות כדי שאפשרויות חיבור השמע ייבחרו כברירת מחדל בפגישות שלכם.

5

עבור חיבור שמע, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 • השתמש במחשב לשמע - השתמש במחשב שלך עם אוזניות או רמקולים.

  באפשרותך להחליף את האוזניות, הרמקולים והמיקרופון.

 • התקשר אליי - הזן או בחר את מספר הטלפון בעבודה או בבית שברצונך שהפגישה תתקשר אליו.
 • אתקשר - חייג מהטלפון שלך כשהפגישה תתחיל. רשימה של מספרים להתקשרות ברחבי העולם תהיה זמינה לאחר שתצטרף לפגישה.
 • אל תתחבר לשמע – לא תשמע שמע כלשהו במהלך הפגישה דרך המחשב או הטלפון. השתמש באפשרות הזו אם אתה נמצא בחדר הישיבות אך ברצונך להשתמש במחשב שלך כדי לשתף תוכן בפגישה.
6

עבור חיבור וידאו, הפעל את הווידאו שלי כשאני מצטרף לפגישה ובחר מצלמה שתהיה בווידאו כשאתה מצטרף לפגישות.

1

פתח את אפליקציית שולחן העבודה של Meetings להיכנס.

2

ב-Mac, בחר את תפריט Cisco Webex Meetings אפשרויות הצטרפות לפגישה.

3

עבור הצטרף מהתקן וידאו, בחר הצטרף לפגישה מהתקן וידאו מחובר כדי להשתמש בהתקן כברירת מחדל עבור הפגישות שלך.


 

כאשר מסומן, הגדרות התקן וידאו יקבלו קדימות על הגדרות שמע ווידאו.

4

עבור הצטרף עם שמע ווידאו, בחר השתמש בהגדרות השמע והווידאו אחרונות כדי לשמור את ההגדרות האלה בפעם הבאה שתצטרף לפגישה.

5

בחרו באפשרות השתמש תמיד בהגדרות השמע והווידאו הבאות כדי שאפשרויות חיבור השמע ייבחרו כברירת מחדל בפגישות שלכם.

6

עבור חיבור שמע, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 • השתמש במחשב לשמע - השתמש במחשב שלך עם אוזניות או רמקולים.

  באפשרותך להחליף את האוזניות, הרמקולים והמיקרופון.

 • התקשר אליי - הזן או בחר את מספר הטלפון בעבודה או בבית שברצונך שהפגישה תתקשר אליו.
 • התקשר לשיחה – התקשר מהטלפון שלך כשהפגישה מתחילה. רשימה של מספרים להתקשרות ברחבי העולם תהיה זמינה לאחר שתצטרף לפגישה.
 • אל תחבר שמע – לא תשמע שמע בפגישה דרך המחשב או הטלפון שלך. השתמש באפשרות הזו אם אתה נמצא בחדר הישיבות אך ברצונך להשתמש במחשב שלך כדי לשתף תוכן בפגישה.
7

עבור חיבור וידאו, בדוק שלח את הווידאו שלי כשאני מצטרף לפגישה ובחר מצלמה שתהיה בווידאו כשאתה מצטרף לפגישות.

לפני שתתחבר לפגישה מהמכשיר הנייד שלך, עליך להתקין את היישום Meetings. אם כבר התקנת את יישום Meetings במכשיר הנייד שלך, הוא נפתח באופן אוטומטי. אחרת, דף ההתקנה נפתח.

1

פתח את יישום Meetings במכשיר הנייד שלך והקש על כניסה.

2

הקש על סמל גלגל השיניים ובחר שמע ווידאו.

3

עבור סוג שמע, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 • התקשר באמצעות האינטרנט—השתמש בטלפון שלך עם אוזניות או בדיבורית.
 • התקשר אלי —הזן או בחר את המספר שאליו תרצה שהפגישה תתקשר.
 • התקשר -חייג מהטלפון שלך. רשימה של מספרים להתקשרות ברחבי העולם תהיה זמינה לאחר שתצטרף לפגישה.
 • אל תחבר שמע – לא תשמע שמע בפגישה דרך הטלפון. השתמש באפשרות זו אם אתה נמצא חדר פגישות אך רוצה להשתמש בטלפון שלך כדי לשתף תוכן בפגישה.
4

הקש על השתק בכניסה כדי להיות מושתק באופן אוטומטי בעת הצטרפות לפגישות.

5

הקש על וידאו עצמי ובחר מצלמה שתהיה בווידאו כשאתה מצטרף לפגישות.

באפשרותך לבחור את המצלמה הקדמית או את המצלמה האחורית של המכשיר הנייד.
6

הקש על דלג על תצוגה מוקדמת של שמע ווידאו כדי לדלג על התצוגה המוקדמת ולהצטרף לפגישות ישירות באמצעות העדפות השמע והווידאו שלך.