1

Otevřete počítačovou aplikaci Schůzky a přihlásit se.

2

V systému Windows vyberte ikonu ozubeného kola Ikona ozubeného kola a poté zvolte Předvolby > Možnosti připojení ke schůzce.


 

U každé nastavené předvolby uložte změny v systému Windows volbou Použít.

3

V případě videozařízení vyberte možnost Připojit se ke schůzce z připojeného videozařízení a použijte pro schůzky ve výchozím nastavení zařízení.


 

Je-li zaškrtnuto, budou mít nastavení videozařízení přednost před nastavením zvuku a videa.

4

Vyberte možnost Vždy používat následující nastavení zvuku a videa, abyste měli na schůzkách ve výchozím nastavení možnosti zvukového připojení.

5

V případě připojení zvuku vyberte z následujících možností:

 • Použít počítač pro zvuk– použijte počítač s náhlavní soupravou nebo reproduktory.

  Můžete vyměnit sluchátka s mikrofonem, reproduktory a mikrofon.

 • Zavolejte mi – Zadejte nebo vyberte pracovní nebo domácí telefonní číslo, na kterém chcete obdržet hovor ze schůzky.
 • Budu volat přímo – Po zahájení schůzky vytočte z telefonu. Seznam globálních čísel pro přímé volání je dostupný po připojení ke schůzce.
 • Nepřipojujte zvuk – Během schůzky neuslyšíte žádný zvuk prostřednictvím svého počítače či telefonu. Tuto možnost použijte, pokud jste v místnosti schůzky, ale chcete použít počítač ke sdílení obsahu během schůzky.
6

V případě připojení videa přepněte Spustit video, když se připojím ke schůzce , a vyberte kameru, která má být ve videu, když se připojíte ke schůzkám.

1

Otevřete počítačovou aplikaci Schůzky a přihlásit se.

2

V počítači Mac vyberte nabídku Cisco Webex Meetings PředvolbyMožnosti připojení ke schůzce.

3

Chcete-li se připojit z videozařízení, vyberte možnost Připojit se ke schůzce z připojeného videozařízení a použijte pro schůzky ve výchozím nastavení zařízení.


 

Je-li zaškrtnuto, budou mít nastavení videozařízení přednost před nastavením zvuku a videa.

4

Chcete-li Připojit se pomocí zvuku a videa, vyberte možnost Použít poslední nastavení zvuku a videa a tato nastavení zachováte při příštím připojení ke schůzce.

5

Vyberte možnost Vždy používat následující nastavení zvuku a videa, abyste měli na schůzkách ve výchozím nastavení možnosti připojení zvuku.

6

V případě připojení zvuku vyberte z následujících možností:

 • Použít počítač pro zvuk– použijte počítač s náhlavní soupravou nebo reproduktory.

  Můžete vyměnit sluchátka s mikrofonem, reproduktory a mikrofon.

 • Zavolejte mi – Zadejte nebo vyberte pracovní nebo domácí telefonní číslo, na kterém chcete obdržet hovor ze schůzky.
 • Zavolám – Zavolejte ze svého telefonu po zahájení schůzky. Seznam globálních čísel pro přímé volání je dostupný po připojení ke schůzce.
 • Nepřipojujte zvuk– během schůzky neuslyšíte žádný zvuk prostřednictvím svého počítače či telefonu. Tuto možnost použijte, pokud jste v místnosti schůzky, ale chcete použít počítač ke sdílení obsahu během schůzky.
7

U možnosti Připojení videa zaškrtněte políčko Odeslat mé video, když se připojím ke schůzce , a vyberte kameru, kterou chcete mít video, když se připojíte ke schůzkám.

Než se připojíte ke schůzce z mobilního zařízení, musíte nainstalovat aplikaci Meetings. Pokud jste již aplikaci Meetings na svém mobilním zařízení nainstalovali, otevře se automaticky. V opačném případě se otevře instalační stránka.

1

Otevřete aplikaci Schůzky na mobilním zařízení a klepněte na možnost Přihlásit se.

2

Klepněte na ikonu ozubeného kola a vyberte Zvuk a video.

3

Pro Typ zvuku vyberte z následujících možností:

 • Volat přes Internet – Použijte telefon se sluchátky nebo s hlasitým odposlechem.
 • Zavolejte mi –Zadejte nebo vyberte číslo, na které chcete ze schůzky vytočit.
 • Zavolejte – Telefonicky se připojte z telefonu. Seznam globálních čísel pro přímé volání je dostupný po připojení ke schůzce.
 • Nepřipojujte zvuk – během schůzky neuslyšíte prostřednictvím telefonu žádný zvuk. Tuto možnost použijte, pokud jste v zasedací místnost, ale chcete použít telefon ke sdílení obsahu na schůzce.
4

Klepnutím na Ztlumit při vstupu budete automaticky ztlumeni, když se připojíte ke schůzkám.

5

Klepněte na možnost Vlastní video a vyberte kameru, kterou chcete mít při připojování ke schůzkám.

Můžete si vybrat přední nebo zadní kameru mobilního zařízení.
6

Klepnutím na možnost Přeskočit náhled zvuku a videa přeskočíte náhled a připojíte se ke schůzkám přímo pomocí předvoleb zvuku a videa.