V desktopové aplikaci Webex Meetings ve verzi WBS39.6 a novější a mobilní aplikaci 39.7 a novějších verzích, pokud je povoleno moderní zobrazení, se schůzka otevře přímo po výběru odkazu na schůzku.

Chcete-li zjistit, kterou verzi pro stolní počítače používáte, najdete číslo verze cisco webex schůzek. Pokud chcete najít mobilní verzi, kterou používáte, otevřete na mobilním zařízení aplikaci Webex Meetings a vyberte ikonu ozubeného kola a pak vyberte Informace .

1

Otevřete desktopovou aplikaci Cisco Webex Meetings a přihlaste se.

2

Ve Windows vyberte ikonu ozubeného kola a pak vyberte Předvolby > Možnosti připojení ke schůzce.


 

Pro každou nastavilou předvolbu zvolte Použít pro uložení změn ve Windows.

3

Pokud se chcete připojit z videozajistele, vyberte Připojit se ke schůzce z připojeného videozajistele, abyste ve výchozím nastavení používali zařízení pro schůzky.


 

Při kontrole bude mít nastavení videozařízení přednost před nastavením zvuku a videa.

4

Vyberte možnost Vždy používat následující nastavení zvuku a videa, abyste měli ve schůzkách ve výchozím nastavení vybrané možnosti zvukového připojení.

5

V případě připojení ke zvuku vyberte z následujících možností:

 • Použít počítač pro zvuk– použijte počítač s náhlavní soupravou nebo reproduktory.

  Můžete vyměnit náhlavní soupravu, reproduktory a mikrofon.

 • Zavolejte mi– zadejte nebo vyberte pracovní nebo domácí telefonní číslo, na kterém chcete obdržet hovor ze schůzky.
 • Zavolám– zavolejte ze svého telefonu po zahájení schůzky. Seznam globálních čísel pro přímé volání je dostupný po připojení ke schůzce.
 • Nepřipojujte zvuk– během schůzky neuslyšíte žádný zvuk prostřednictvím svého počítače či telefonu. Tuto možnost použijte, pokud jste v místnosti schůzky, ale chcete použít počítač ke sdílení obsahu během schůzky.
6

V části Připojení k videu vyberte pomocí posuvníku Spustit video, když se připojím ke schůzce, a vyberte kameru, která má být na videu, když se připojíte ke schůzkám.

1

Otevřete desktopovou aplikaci Cisco Webex Meetings a přihlaste se.

2

Na Macu vyberte možnosti připojeníke schůzce nabídky Cisco Webex Meetings.


 

Pro každou nastavilou předvolbu zvolte Použít pro uložení změn ve Windows.

3

Pokud se chcete připojit z videozajistele, vyberte Připojit se ke schůzce z připojeného videozajistele, abyste ve výchozím nastavení používali zařízení pro schůzky.


 

Při kontrole bude mít nastavení videozařízení přednost před nastavením zvuku a videa.

4

V části Připojit se ke zvuku a videu vyberte Použít poslední nastavení zvuku a videa, abyste tato nastavení zachovali pro příště, až se připojíte ke schůzce.

5

Vyberte možnost Vždy používat následující nastavení zvuku a videa, abyste měli ve schůzkách ve výchozím nastavení vybrané možnosti zvukového připojení.

6

V případě připojení ke zvuku vyberte z následujících možností:

 • Použít počítač pro zvuk– použijte počítač s náhlavní soupravou nebo reproduktory.

  Můžete vyměnit náhlavní soupravu, reproduktory a mikrofon.

 • Zavolejte mi– zadejte nebo vyberte pracovní nebo domácí telefonní číslo, na kterém chcete obdržet hovor ze schůzky.
 • Zavolám– zavolejte ze svého telefonu po zahájení schůzky. Seznam globálních čísel pro přímé volání je dostupný po připojení ke schůzce.
 • Nepřipojujte zvuk– během schůzky neuslyšíte žádný zvuk prostřednictvím svého počítače či telefonu. Tuto možnost použijte, pokud jste v místnosti schůzky, ale chcete použít počítač ke sdílení obsahu během schůzky.
7

V případě Připojení k videu zaškrtněte políčko Odeslat video, když se připojím ke schůzce, a vyberte kameru, která se má ve videu připojit.

Než se připojíte ke schůzce z mobilního zařízení, musíte nainstalovat aplikaci Cisco Webex Meetings. Pokud jste již nainstalovali aplikaci Webex Meetings na svém mobilním zařízení, otevře se automaticky. V opačném případě se otevře stránka instalace.

1

Otevřete aplikaci Webex Meetings na mobilním zařízení a klepněte na Přihlásit se.

2

Klepněte na ikonu ozubeného kola a vyberte Zvuk a video .

3

V části Typ zvuku vyberte z následujících možností:

 • Volání přes internet– Používejte telefon se sluchátky nebo na hlasitý odposlech.
 • Zavolejte mi– Zadejte nebo vyberte číslo, na které má schůzka volat.
 • Volat– Vytočte se z telefonu. Seznam globálních čísel pro přímé volání je dostupný po připojení ke schůzce.
 • Nepřipojujte zvuk– během schůzky přes telefon neuslyšíte žádný zvuk. Tuto možnost použijte, pokud jste v zasedací místnosti, ale chcete pomocí telefonu sdílet obsah schůzky.
4

Chcete-li se připojit ke schůzkám, klepněte na Ztlumit při vstupu automaticky.

5

Klepněte na Vlastní video a vyberte kameru, která se má při připojení ke schůzkám natáčet.

Můžete si vybrat přední fotoaparát nebo zadní fotoaparát mobilního zařízení.
6

Klepnutím na Přeskočit náhled zvuku a videa přeskočíte náhled a připojíte se ke schůzkám přímo pomocí předvoleb zvuku a videa.