U verziji WBS39.6 i novijim verzijama aplikacije Webex Meetings za stolna računala WBS39.6 i novijim verzijama te mobilnoj aplikaciji 39.7 i novijim verzijama kada je omogućen moderni prikaz, sastanak se sada otvara izravno kada odaberete vezu za sastanak.

Da biste saznali koju verziju radne površine koristite, pročitajte članak Pronalaženje broja verzije cisco webex sastanaka. Da biste pronašli mobilnu verziju koju koristite, otvorite aplikaciju Webex sastanci na mobilnom uređaju i odaberite ikonu zupčanika, a zatim odaberite O programu.

1

Otvorite aplikaciju Cisco Webex Meetings za stolna računala i prijavite se.

2

U sustavu Windows odaberite ikonu zupčanika, a zatim Mogućnosti pridruživanja > sastanku.


 

Za svaku postavljenu postavku odaberite Primijeni da biste spremili promjene u sustavu Windows.

3

U odjeljku Uključivanje s videouređaja odaberite Uključi se u sastanak s povezanog videouređaja da biste uređaj koristili prema zadanim postavkama za sastanke.


 

Kada je uključeno, postavke videouređaja imat će prednost pred postavkama zvuka i videozapisa.

4

Odaberite Postavke Uvijek koristi sljedeće audiozapise i videozapise da bi mogućnosti audioveze prema zadanim postavkama odabrane na sastancima.

5

Za audiovezu odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

 • Korištenje računala za zvuk– koristite računalo s slušalicama s mikrofonom ili zvučnicima.

  Možete promijeniti slušalice s mikrofonom, zvučnike i mikrofon.

 • Nazovite me– unesite ili odaberite telefonski broj tvrtke ili kuće koji želite da sastanak nazove.
 • Uključivanje –uključivanje biranjem s telefona kada sastanak započne. Popis globalnih brojeva za uključivanje u sastanak dostupan je nakon uključivanja u sastanak.
 • Nemojte povezivati zvuk– u sastanku nećete čuti zvuk putem računala ili telefona. Ovu mogućnost koristite ako se nalazimo u sobi za sastanke, ali želite koristiti računalo za zajedničko korištenje sadržaja u sastanku.
6

Za videovezu pomoću klizača odaberite Pokreni videozapis kada se uključim u sastanak i odaberite kameru koja će biti na videozapisu kada se uključite u sastanke.

1

Otvorite aplikaciju Cisco Webex Meetings za stolna računala i prijavite se.

2

Na Macu odaberite mogućnosti pridruživanja izborniku Sastanak Cisco Webexa Preferencesastanka.


 

Za svaku postavljenu postavku odaberite Primijeni da biste spremili promjene u sustavu Windows.

3

U odjeljku Uključivanje s videouređaja odaberite Uključi se u sastanak s povezanog videouređaja da biste uređaj koristili prema zadanim postavkama za sastanke.


 

Kada je uključeno, postavke videouređaja imat će prednost pred postavkama zvuka i videozapisa.

4

Da biste se uključili u audiozapise i videozapise, odaberite Koristi posljednje postavke zvuka i videozapisa da biste te postavke zadržali prilikom sljedećeg uključivanja u sastanak.

5

Odaberite Postavke Uvijek koristi sljedeće audiozapise i videozapise da bi mogućnosti audioveze prema zadanim postavkama odabrane na sastancima.

6

Za audiovezu odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

 • Korištenje računala za zvuk– koristite računalo s slušalicama s mikrofonom ili zvučnicima.

  Možete promijeniti slušalice s mikrofonom, zvučnike i mikrofon.

 • Nazovite me– unesite ili odaberite telefonski broj tvrtke ili kuće koji želite da sastanak nazove.
 • Uključivanje –uključivanje biranjem s telefona kada sastanak započne. Popis globalnih brojeva za uključivanje u sastanak dostupan je nakon uključivanja u sastanak.
 • Nemojte povezivati zvuk– u sastanku nećete čuti zvuk putem računala ili telefona. Ovu mogućnost koristite ako se nalazimo u sobi za sastanke, ali želite koristiti računalo za zajedničko korištenje sadržaja u sastanku.
7

Za videovezu potvrdite okvir Pošalji videozapis prilikom uključivanja u sastanak i odaberite kameru koja će biti na videozapisu kada se uključite u sastanke.

Prije povezivanja sa sastankom s mobilnog uređaja morate instalirati aplikaciju Cisco Webex Sastanci. Ako ste već instalirali aplikaciju Webex sastanci na mobilni uređaj, ona se automatski otvara. U suprotnom će se otvoriti stranica za instalaciju.

1

Otvorite aplikaciju Webex sastanci na mobilnom uređaju pa dodirnite Prijava.

2

Dodirnite ikonu zupčanika i odaberite Audio i video.

3

Za vrstu zvuka odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

 • Nazovite putem interneta– telefon koristite s slušalicama ili zvučnikom.
 • Nazovi me– unesite ili odaberite broj koji želite da sastanak nazove.
 • Poziv– uključivanje biranjem s telefona. Popis globalnih brojeva za uključivanje u sastanak dostupan je nakon uključivanja u sastanak.
 • Nemojte povezivati zvuk– u sastanku nećete čuti zvuk putem telefona. Ovu mogućnost koristite ako se nalazimo u sobi za sastanke, ali želite koristiti telefon za zajedničko korištenje sadržaja u sastanku.
4

Dodirnite Isključi zvuk prilikom unosa da biste automatski isključili zvuk prilikom uključivanja u sastanke.

5

Dodirnite Videozapis o sebi i odaberite kameru koja će se uključiti u videozapis kada se uključite u sastanke.

Možete odabrati prednju ili stražnju kameru mobilnog uređaja.
6

Dodirnite Preskoči pretpregled zvuka i videozapisa da biste preskočili pretpregled i izravno se uključili u sastanke pomoću postavki zvuka i videozapisa.