Na Webex Meetings aplikaciji za radnu površinu verzija WBS39.6 i novija i mobilna aplikacija 39.7 i novije verzije Kada je moderan prikaz omogućen, sastanak se sada otvara direktno kada izaberete vezu za sastanak.

Da biste saznali koju verziju radne površine koristite pogledajte, pronađite broj verzije Cisco Webex sastanaka. Da biste pronašli mobilnu verziju koju koristite, otvorite aplikaciju Webex Meetings na mobilnom uređaju i izaberite ikonu zupčanik, a zatim izaberite stavku Osnovni podaci o.

1

Otvorite aplikaciju za radnu površinu Cisco Webex meetings i prijavite se.

2

U operativnom sistemu Windows izaberite ikonu zupčanik, a zatim izaberite opciju > opcije pridruživanja sastanku.


 

Za svaku željenu opciju koju postavite odaberite opciju "Primeni" da biste sačuvali promene u operativnom sistemu Windows.

3

Da biste se pridružili video uređaju, izaberite stavku Pridruživanje sastanku sa povezanog video uređaja da biste podrazumevano koristili uređaj za sastanke.


 

Kada se proveri, postavke video uređaja će imati prednost u odnosu na audio i video postavke.

4

Izaberite opciju Uvek koristi sledeće audio i video postavke da bi opcije audio veze podrazumevano bile izabrane na sastancima.

5

Za audio vezu odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Koristite računar za zvuk– Koristite računar sa slušalicama ili zvučnicima.

  Možete da promenite slušalice, zvučnike i mikrofon.

 • Pozoviteme – Unesite ili izaberite broj telefona na poslu ili kod kuće koji želite da pozovete.
 • Pozovite– Pozovite sa telefona kada sastanak počne. Lista globalnih brojeva poziva dostupna je nakon što se pridružite sastanku.
 • Ne povezujte zvuk– Nećete čuti nikakav zvuk na sastanku preko računara ili telefona. Koristite ovu opciju ako ste u sali za sastanke, ali želite da koristite računar za deljenje sadržaja na sastanku.
6

Za video vezu koristite klizač da biste izabrali stavku Pokreni moj video kada se pridružim sastanku i izaberite kameru koja će biti na video zapisu kada se pridružite sastancima.

1

Otvorite aplikaciju za radnu površinu Cisco Webex meetings i prijavite se.

2

Na Mac računaru izaberite opcije za pridruživanje meniju Cisco Webex Meetings .


 

Za svaku željenu opciju koju postavite odaberite opciju "Primeni" da biste sačuvali promene u operativnom sistemu Windows.

3

Da biste se pridružili video uređaju, izaberite stavku Pridruživanje sastanku sa povezanog video uređaja da biste podrazumevano koristili uređaj za sastanke.


 

Kada se proveri, postavke video uređaja će imati prednost u odnosu na audio i video postavke.

4

Da biste se pridružili audio i video zapisu, izaberite opciju Koristi poslednje audio i video postavke da biste zadržali ove postavke za sledeći put kada se pridružite sastanku.

5

Izaberite opciju Uvek koristi sledeće audio i video postavke da bi opcije audio veze podrazumevano bile izabrane na sastancima.

6

Za audio vezu odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Koristite računar za zvuk– Koristite računar sa slušalicama ili zvučnicima.

  Možete da promenite slušalice, zvučnike i mikrofon.

 • Pozoviteme – Unesite ili izaberite broj telefona na poslu ili kod kuće koji želite da pozovete.
 • Pozovite– Pozovite sa telefona kada sastanak počne. Lista globalnih brojeva poziva dostupna je nakon što se pridružite sastanku.
 • Ne povezujte zvuk– Nećete čuti nikakav zvuk na sastanku preko računara ili telefona. Koristite ovu opciju ako ste u sali za sastanke, ali želite da koristite računar za deljenje sadržaja na sastanku.
7

Za video vezu proverite pošalji moj video zapis kada se pridružim sastanku i izaberite kameru koja će biti na video zapisu kada se pridružite sastancima.

Pre nego što se povežete sa sastankom sa mobilnog uređaja, morate da instalirate aplikaciju Cisco Webex Meetings. Ako ste već instalirali aplikaciju "Webex sastanci" na mobilnom uređaju, ona će se automatski otvoriti. U suprotnom, otvoriće se stranica za instalaciju.

1

Otvorite aplikaciju Webex sastanci na mobilnom uređaju i dodirnite stavku Prijavljivanje.

2

Dodirnite ikonu zupčanik i izaberite Audio & Video.

3

Za tip zvuka odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Pozovite preko Interneta– Koristite telefon sa bubnim opnama ili na spikerfonu.
 • Pozoviteme – Unesite ili izaberite broj koji želite da pozovete.
 • Pozovite– Pozovite sa telefona. Lista globalnih brojeva poziva dostupna je nakon što se pridružite sastanku.
 • Nemojte povezivatizvuk – nećete čuti nikakav zvuk na sastanku preko telefona. Koristite ovu opciju ako ste u sali za sastanke, ali želite da koristite telefon za deljenje sadržaja na sastanku.
4

Dodirnite stavku Privremeno pri unosu da biste automatski bili privremeno prigušiti kada se pridružite sastancima.

5

Dodirnite "Self-Video" i odaberite kameru koja će se naći na video zapisu kada se pridružite sastancima.

Možete odabrati prednju kameru ili zadnju kameru mobilnog uređaja.
6

Dodirnite Preskoči audio i video pregled da biste preskočili pregled i pridružili se sastancima direktno koristeći željene postavke zvuka i video zapisa.