1

Otvorite aplikaciju za radnu površinu Meetings i prijavite se.

2

U operativnom sistemu Windows izaberite ikonu zupčanici Ikona guma, a zatim izaberite opciju "> opcije pridruživanja sastanku".


 

Za svaku željenu opciju koju podesite, izaberite "Primeni" da biste sačuvali promene u operativnom sistemu Windows.

3

Za video uređaj izaberite "Pridruži se sastanku" video uređaj da biste podrazumevano koristili uređaj za sastanke.


 

Ako je ova opcija označena, video uređaj podešavanja imaju prednost u podešavanjima audio i video prenosa.

4

Izaberite opciju "Uvek koristi ova audio i video podešavanja" da bi opcije audio veze podrazumevano izabrane na sastancima.

5

Za audio vezu odaberite neku od sledećih opcija:

 • Koristite računar za zvuk – Koristite računar sa slušalicama ili zvučnicima.

  Možete da promenite slušalice, zvučnike i mikrofon.

 • Pozovi me – Unesite ili izaberite poslovni ili kućni broj telefona na koji želite da vas sastanak pozove.
 • Prijaviću poziv za pridruživanje sastanku – pozovite sa svog telefona kada sastanak počne. Lista globalnih brojeva telefona za pridruživanje sastanku dostupna je nakon što se pridružite sastanku.
 • Ne povezuj na audio – Nećete čuti zvuk na sastanku preko računara ili telefona. Koristite ovu opciju ako ste u sobi za sastanke, ali želite da koristite računar za deljenje sadržaja na sastanku.
6

Za video vezu, uključite opciju "Pokreni moj video kada se pridružim sastanku" i izaberite kameru koja će biti na video prenosu kada se pridružujete sastancima.

1

Otvorite aplikaciju za radnu površinu Meetings i prijavite se.

2

U operativnom računaru Mac izaberite opcije Cisco Webex Meetings meniju Željene opcije pridruživanjasastanku.

3

Za pridruživanje sa video uređaj izaberite " Pridruži se sastanku" video uređaj da biste podrazumevano koristili uređaj za sastanke.


 

Ako je ova opcija označena, video uređaj podešavanja imaju prednost u podešavanjima audio i video prenosa.

4

Za pridruživanje putem audio i video prenosa izaberite " Koristi poslednja podešavanja audio i video prenosa" da biste zadržali ova podešavanja sledeći put kada se pridružite sastanku.

5

Izaberite opciju "Uvek koristi ova audio i video podešavanja" da bi opcije audio veze podrazumevano izabrane na sastancima.

6

Za audio vezu odaberite neku od sledećih opcija:

 • Koristite računar za zvuk – Koristite računar sa slušalicama ili zvučnicima.

  Možete da promenite slušalice, zvučnike i mikrofon.

 • Pozovi me – Unesite ili izaberite poslovni ili kućni broj telefona na koji želite da vas sastanak pozove.
 • Poziv za pridruživanje sastanku – Pozovite sa svog telefona kada sastanak počne. Lista globalnih brojeva telefona za pridruživanje sastanku dostupna je nakon što se pridružite sastanku.
 • Ne povezuj putem zvuka – Nećete čuti zvuk na sastanku preko računara ili telefona. Koristite ovu opciju ako ste u sobi za sastanke, ali želite da koristite računar za deljenje sadržaja na sastanku.
7

Za video vezu označite " Pošalji moj video kada se pridružim sastanku" i izaberite kameru koja će biti na video prenosu kada se pridružujete sastancima.

Pre nego što se povežete sa sastankom mobilni uređaj, morate da instalirate aplikaciju Meetings. Ako ste već instalirali aplikaciju Meetings na mobilni uređaj, ona se automatski otvara. U suprotnom će se otvoriti stranica za instalaciju.

1

Otvorite aplikaciju "Sastanci" na mobilni uređaj i dodirnite "Prijavite se".

2

Dodirnite ikonu zupčanika i izaberite Audio & Video.

3

Za tip zvuka odaberite neku od sledećih opcija:

 • Poziv putem interneta – koristite telefon sa bubama ili telefonskim zvučnikom.
 • Pozovi me – Unesite ili izaberite broj koji želite da sastanak pozove.
 • Poziv za pridruživanje sastanku – birajte broj sa telefona. Lista globalnih brojeva telefona za pridruživanje sastanku dostupna je nakon što se pridružite sastanku.
 • Ne povezuj se putem zvuka – nećete čuti zvuk na sastanku putem telefona. Koristite ovu opciju ako ste u soba za sastanak sastanku, ali želite da koristite telefon za deljenje sadržaja na sastanku.
4

Dodirnite "Isključi zvuk pri ulasku " da bi vam se automatski isključilo zvuk kada se pridružujete sastancima.

5

Dodirnite Sopstveni video i odaberite kameru koja će biti na video prenosu kada se pridružujete sastancima.

Možete odabrati prednju ili zadnju kameru svog uređaja za mobilni uređaj.
6

Dodirnite "Preskoči audio i video pregled" da biste preskočili pregled i pridružili se sastancima direktno koristeći željene opcije za audio i video.