1

Öppna skrivbordsappen Meetings och logga in.

2

I Windows väljer du kugghjulsikonen Kugghjulsikon och väljer sedan Inställningar > Alternativ för att delta i möte.


 

För varje inställning som du ställer in väljer du Tillämpa för att spara dina ändringar i Windows.

3

För videoenhet väljer du Delta i möte från ansluten videoenhet för att använda en enhet som standard för dina möten.


 

När detta är markerat prioriteras videoenhetsinställningar framför ljud- och videoinställningar.

4

Välj Använd alltid följande ljud- och videoinställningar för att låta dina ljudanslutningsalternativ väljas som standard under dina möten.

5

För ljudanslutning väljer du bland följande alternativ:

 • Använd dator för ljud– Använd datorn med ett headset eller högtalare.

  Du kan byta headset, högtalare och mikrofon.

 • Ring mig – Ange eller välj det arbets- eller hemtelefonnummer som du vill att mötet ska ringa till.
 • Jag ringer in– Ring in från telefonen när mötet startar. En lista över globala inringningsnummer blir tillgänglig när du har anslutit och deltar i mötet.
 • Anslut inte till ljud – Du kommer inte att höra något ljud under mötet via din dator eller telefon. Använd det här alternativet om du är i mötesrummet men vill använda datorn för att dela innehåll i mötet.
6

För videoanslutning aktiverar du Starta min video när jag deltar i mötet och väljer en kamera som ska visas när du deltar i möten.

1

Öppna skrivbordsappen Meetings och logga in.

2

På Mac väljer du Cisco Webex Meetings-menyn InställningarMötesanslutningsalternativ.

3

För Delta från en videoenhet väljer du Delta i möte från en ansluten videoenhet för att använda en enhet som standard för dina möten.


 

När detta är markerat prioriteras videoenhetsinställningar framför ljud- och videoinställningar.

4

För Delta med ljud och video väljer du Använd senaste ljud- och videoinställningar för att behålla dessa inställningar till nästa gång du deltar i ett möte.

5

Välj Använd alltid följande ljud- och videoinställningar om du vill att dina ljudanslutningsalternativ ska väljas som standard under dina möten.

6

För ljudanslutning väljer du bland följande alternativ:

 • Använd dator för ljud– Använd datorn med ett headset eller högtalare.

  Du kan byta headset, högtalare och mikrofon.

 • Ring mig – Ange eller välj det arbets- eller hemtelefonnummer som du vill att mötet ska ringa till.
 • Inringning – Ring in från din telefon när mötet startar. En lista över globala inringningsnummer blir tillgänglig när du har anslutit och deltar i mötet.
 • Anslut inte ljud – du hör inget ljud i mötet via din dator eller telefon. Använd det här alternativet om du är i mötesrummet men vill använda datorn för att dela innehåll i mötet.
7

För Videoanslutning markerar du Skicka min video när jag deltar i ett möte och väljer en kamera som ska visas när du deltar i möten.

Innan du ansluter till ett möte från din mobila enhet måste du installera Meetings-programmet. Om du redan har installerat Meetings-appen på din mobila enhet öppnas den automatiskt. Annars öppnas installationssidan.

1

Öppna Meetings-appen på din mobila enhet och tryck på Logga in.

2

Tryck på kugghjulsikonen och välj Ljud och video.

3

För ljudtyp väljer du bland följande alternativ:

 • Ring via Internet – använd telefonen med öronsnäckor eller högtalartelefon.
 • Ring mig – Ange eller välj numret som du vill att mötet ska ringa upp.
 • Ring in – Ring in från din telefon. En lista över globala inringningsnummer blir tillgänglig när du har anslutit och deltar i mötet.
 • Anslut inte ljud – du hör inget ljud i mötet via telefonen. Använd det här alternativet om du är i mötesrummet men vill använda telefonen för att dela innehåll i mötet.
4

Tryck på Stäng av ljud vid inträde för att stänga av ljudet automatiskt när du deltar i möten.

5

Tryck på självvideo och välj en kamera som ska vara på video när du deltar i möten.

Du kan välja antingen främre eller bakre kamera på din mobila enhet.
6

Tryck på Hoppa över ljud- och videoförhandsgranskning för att hoppa över förhandsgranskningen och delta i möten direkt med dina ljud- och videoinställningar.