På sidan Webex Meetings Skriv bords program version WBS 39.6 och senare samt mobilapp 39,7 och senare versioner när modern vy är aktive rad öppnas mötet nu direkt när du väljer Mötes länken.

För att ta reda på vilken Skriv bords version du använder Cisco Webex Meetings finns här: https://help.webex.com/qgij81/. För att hitta den mobila version du använder, öppna Webex Meetings-app på din mobila enhet och välj kugg hjuls ikonen och välj sedan om.

1

Öppna Cisco Webex Meetings Skriv bords program och logga in.

2

Välj kugg hjuls ikonen i Windows och Välj sedan Inställningar > Alternativ för mötesanslutning.


 

För varje alternativ som du har valt väljer du tillämpa för att spara dina ändringar i Windows.

3

För att delta via en video enhet väljer du delta i möte från ansluten video enhet för att använda en enhet som standard för dina möten.


 

När det här alternativet är markerat åsidosätter inställningarna för video enheten företräde framför inställningar för ljud och video.

4

Välj Använd alltid följande ljud-och video inställningar om du vill att ljud anslutnings alternativen ska vara markerade som standard i dina möten.

5

För ljud anslutning väljer du något av följande alternativ:

 • Använd dator för ljud– Använd din dator med ett headset eller högtalare.

  Du kan ändra headset, högtalare och mikrofon.

 • Ring mig– Ange eller Välj det arbets-eller hem telefonnummer som du vill att mötet ska ringa.
 • Ring in– Ring in från din telefon när mötet börjar. En lista med globala nummer för inringning finns tillgänglig när du deltar i mötet.
 • Anslut inte ljud– du kommer inte att höra något ljud i mötet via din dator eller telefon. Använd det här alternativet om du är i mötesrum men vill använda din dator för att dela innehåll i mötet.
6

Använd skjutreglaget för video anslutning för att välja starta min video när jag deltar i mötetoch välja en kamera som ska vara på video när du deltar i möten.

1

Öppna Cisco Webex Meetings Skriv bords program och logga in.

2

På Mac väljer du alternativ förmötes deltagandei menyn Cisco Webex Meetings.


 

För varje alternativ som du har valt väljer du tillämpa för att spara dina ändringar i Windows.

3

För att delta via en video enhet väljer du delta i möte från ansluten video enhet för att använda en enhet som standard för dina möten.


 

När det här alternativet är markerat åsidosätter inställningarna för video enheten företräde framför inställningar för ljud och video.

4

För att delta med ljud och video väljer du Använd de senaste ljud-och video inställningarna för att spara inställningarna för nästa gång du deltar i ett möte.

5

Välj Använd alltid följande ljud-och video inställningar om du vill att ljud anslutnings alternativen ska vara markerade som standard i dina möten.

6

För ljud anslutning väljer du något av följande alternativ:

 • Använd dator för ljud– Använd din dator med ett headset eller högtalare.

  Du kan ändra headset, högtalare och mikrofon.

 • Ring mig– Ange eller Välj det arbets-eller hem telefonnummer som du vill att mötet ska ringa.
 • Ring in– Ring in från din telefon när mötet börjar. En lista med globala nummer för inringning finns tillgänglig när du deltar i mötet.
 • Anslut inte ljud– du kommer inte att höra något ljud i mötet via din dator eller telefon. Använd det här alternativet om du är i mötesrum men vill använda din dator för att dela innehåll i mötet.
7

För video anslutning markerar du skicka min video när jag deltar i ett möte och väljer en kamera som ska vara på video när du deltar i möten.

Innan du ansluter till ett möte från din mobila enhet måste du installera Cisco Webex Meetings-programmet. Om du redan har installerat Webex Meetings-app på din mobila enhet öppnas den automatiskt. Annars öppnas installations sidan.

1

Öppna Webex Meetings-app på din mobila enhet och tryck på Logga in.

2

Tryck på kugg hjuls ikonen och välj ljud & video.

3

För ljud typer väljer du något av följande alternativ:

 • Samtal via Internet– Använd din telefon med Earbuds eller högtalar telefon.
 • Ring mig– Ange eller Välj det nummer som du vill att mötet ska ringa.
 • Ring in– Ring in från din telefon. En lista med globala nummer för inringning finns tillgänglig när du deltar i mötet.
 • Anslut inte ljud– det går inte att höra något ljud i mötet via din telefon. Använd det här alternativet om du är i mötesrum men vill använda din telefon för att dela innehåll i mötet.
4

Tryck på Stäng av ljud vid inträde för att stänga av ljudet automatiskt när du deltar i möten.

5

Knacka på själv-video och välj en kamera för video när du deltar i möten.

Du kan välja antingen den främre kameran eller den bakre kameran på din mobila enhet.
6

Knacka på hoppa över ljud-och video förhands granskning om du vill hoppa över och delta i möten direkt via inställningarna för ljud och video