1

В интервал задръжте курсора на курсора върху съобщение и щракнете върху Още действия > Pin Message .

2

(По избор) Изберете Закачи съобщението като банер.

Съобщението се появява като банер в горната част на пространството.

3

Щракнете върху Закачи.


 

За да видите всички закачени съобщения, щракнете върху Преглед на закачените съобщения. Закачените съобщения се поръчват до датата, на която са били закачени.

Можете също да отмените съобщение, като щракнете върху Преглед на закачените съобщения, изберете съобщението в списъка и щракнете върху Откачи.

1

В интервал натиснете дълго съобщение след това изберете Закачи.

2

Докоснете Закачи или Закачи съобщението като банер.


 

Можете да видите всички закачени съобщения в пространството, като натиснете и докоснете Пинове.

За да отмените съобщение от списъка със закачени съобщения, щракнете върху Редактиране , изберете съобщението и след това щракнете върхуОткачи.

1

В интервал натиснете дълго съобщение след това изберете Pin Message.

2

За да закачите съобщението като банер за всички в пространството, изберете Закачете съобщението като банери след това докоснете Закачи.


 

Можете да видите всички закачени съобщения в интервал, като натиснете и докоснете Пинове.

За да отмените съобщение в списъка, изберете съобщението и след това щракнете върху ОТКАЧИ.