1

Bir alanda bir mesajın üzerine gelin ve Mesajı Sabitle 'ye > Eylemler öğesinitıklatın.

2

(İsteğe bağlı) Mesajı afiş olarak sabitle öğesiniseçin.

Mesaj, iletiyin üst kısmında bir başlık olarak görünür.

3

Sabitle 'yetıklayın.


 

Tüm sabitlenen mesajları görmek için Sabitlenen mesajları görüntüle öğesinitıklatın. Sabitlenen mesajlar, sabitlenen tarihe göre sıra olur.

Sabitlenen mesajları görüntüle'yi tıklatarak da bir mesajın sabitlerini geri alabilirsiniz, listeden iletiyi seçin ve Sabitle'yi detıklatın.

1

Bir alanda uzun bir mesaja basın ve sabitle öğesini seçin.

2

Afiş olarak Sabitle veya Mesajı sabitle 'yedokunun.


 

Pin'ler 'e basarak ve dokunarak alanda sabitlenen tüm mesajlarıalabilirsiniz.

Sabitlenen mesajlar listesinden bir mesajın sabitlenen mesajlar listesinden sabitlenen mesajın sabitlerini silmek için Düzenle 'yi tıklatın, iletiyi seçin ve ardından Sabitle'yi geri çıkar 'ıtıklatın.

1

Bir alanda uzun bir mesaja basın ve ardından Mesajı Sabitle öğesiniseçin.

2

Mesajı alandaki herkes için bir afiş olarak sabitlemek için Mesajı afiş olarak sabitle 'yi seçin veardından Sabitle'ye dokunun.


 

Pin'ler 'e basarak ve dokunarak alanda sabitlenen tüm mesajlarıalabilirsiniz.

Listeden bir mesajınpinlerini silmek için mesajı seçin ve ardındanPIN'I GERI ALA ÖĞESINItıklatın.