Zakačite poruke u aplikaciji Webex

1

U prostoru zadržite pokazivač iznad poruke i kliknite na Više radnji > zakači poruku.

2

(Opcionalno) Izaberite "Zakači poruku" kao baner.

Poruka se pojavljuje kao baner na vrhu prostora.

3

Kliknite na "Zakači ".


 

Da biste videli sve zakačene poruke, kliknite na "Prikaži zakačene poruke". Zakačene poruke se naruče datumom kada su zakačene.

Poruku možete da otkačite i koristeći:

  • klikom na ikonu za pribadaču na poruci.
  • klikom na " Prikaži zakačene poruke", izaberite poruku sa liste i kliknite na "Otkači ".
1

U razmaku izaberite dugo pritiskanje zatim izaberite "Zakači ".

2

Dodirnite " Zakači ili zakači poruku" kao baner.


 

Sve zakačene poruke u prostoru možete videti pritiskom i dodirom pinova.

Da biste otkačili poruku sa liste zakačenih poruka, kliknite na "Uredi", izaberite poruku, a zatim kliknite na "Otkači".

1

U razmaku izaberite dugo pritiskanje zatim izaberite "Zakači poruku".

2

Da biste poruku zakačili kao reklamni natpis za sve u prostoru, izaberite "Zakači poruku" kao baner, a zatim dodirnite Zakačite.


 

Sve zakačene poruke u prostoru možete videti pritiskom i dodirom na pinovima.

Da biste otkačili poruku na listi, izaberite poruku, a zatim kliknite na " OTKAČI".