1

U razmaku zadržite pokazivač na poruci i izaberite stavku Još radnji > pin poruku.

2

(Opcionalno) Izaberite Stavku Zakači poruku kao reklamni natpis.

Poruka se pojavljuje kao reklamni natpis na vrhu prostora.

3

Kliknite na dugme Zakači.


 

Da biste videli sve zakačene poruke, kliknite na dugme "Prikaži zakačene poruke". Zakačene poruke se naruše do datuma kada su zakačene.

Poruku možete da otkačite i tako što ćete kliknuti na dugme Prikaži zakačene poruke, izabrati poruku sa liste, a zatim izabrati stavku "Otkači".

1

Dugo pritisnite poruku, a zatim izaberite stavku Zakači.

2

Dodirnite Pin ili Zakači poruku kao reklamni natpis.


 

Sve zakačene poruke u prostoru možete da vidite pritiskom i dodirivanje pinova.

Da biste otkačili poruku sa liste zakačenih poruka, kliknite na dugme "Uredi", izaberite poruku, a zatim kliknite na dugme "Otkači".

1

Dugo pritisnite poruku, a zatim izaberite stavku Zakači poruku.

2

Da biste zakačili poruku kao reklamni natpis za sve u prostoru, izaberite stavku Zakači poruku kao reklamni natpis , azatim dodirnite Pin.


 

Sve zakačene poruke u razmaku možete da vidite pritiskom i dodirivanje pinova.

Da biste otkačili poruku sa liste, izaberite je, a zatim kliknite na dugme UNPIN.