1

I et rum skal du holde markøren over en meddelelse og klikke på Flere handlinger > Pinkodemeddelelse.

2

(Valgfri) Vælg Fastgør meddelelse som banner.

Meddelelse vises som et banner øverst i rummet.

3

Klik på Fastgør.


 

For at se alle de fastgjorte meddelelser skal du klikke på Vis fastgjorte meddelelser. Fastgjorte meddelelser er bestilt efter den dato, hvor de blev fastgjort.

Du kan også frigøre en meddelelse ved at klikke på Vis fastgjorte meddelelser, vælge meddelelsen på listen og klikke på Frigør.

1

Tryk længe på en meddelelse i et rum, og vælg derefter Fastgør.

2

Tryk på Fastgør ellerPinkode som banner.


 

Du kan se alle de fastgjorte meddelelser i rummet ved at trykke på og trykke på Pin-kode.

For at frigøre en meddelelse fra listen over fastgjorte meddelelser skal du klikke Rediger, vælge meddelelsen og derefter klikke på Frigør.

1

I et rum skal du trykke længe på en meddelelse og derefter vælge Fastgør meddelelse.

2

For at fastgøre meddelelsen som et banner til alle i rummet skal du vælge Fastgør meddelelse som banner og derefter trykke på Fastgør.


 

Du kan se alle de fastgjorte meddelelser i et rum ved at trykke på og trykke på Pin-kode.

For at frigøre en meddelelse på listen skal du vælge meddelelsen og derefter klikke på FRIGØR.