Fest meldinger i Webex-appen

1

I et område holder du pekeren over en melding og klikker Flere handlinger > Fest melding .

2

(Valgfritt) Velg Fest melding som banner.

Meldingen vises som et banner øverst i området.

3

Klikk på Fest.


 

Hvis du vil se alle festede meldinger, klikker du på Vis festede meldinger. Festede meldinger sorteres etter datoen de ble festet.

Du kan også løsne en melding ved å:

  • ved å klikke på knappenålsikonet i meldingen.
  • klikke Vis festede meldinger, velg meldingen i listen og klikk på Løsne .
1

Trykk lenge på en melding, og velg deretter Fest.

2

Trykk på Fest eller Fest melding som banner.


 

Du kan se alle de festede meldingene i området ved å trykke på og trykke på Fester.

Hvis du vil løsne en melding fra listen over festede meldinger, klikker du på Rediger, velger meldingen, og klikker deretter på Løsne.

1

Trykk lenge på en melding, og velg deretter Fest melding.

2

Hvis du vil feste meldingen som et banner for alle i området, velger du Fest melding som banner og trykker på Fest.


 

Du kan se alle de festede meldingene på et område ved å trykke på og trykke på Fester.

Hvis du vil løsne en melding i listen, merker du meldingen og klikker på LØSNE.