Przypinanie wiadomości w aplikacji Webex

1

W obszarze umieść kursor myszy na wiadomości i kliknij Więcej działań > Wiadomość o przypinaniu.

2

(Opcjonalnie) Wybierz komunikat Przypnij jako baner.

Wiadomość pojawia się jako baner na górze obszaru.

3

Kliknij Kołek.


 

Aby zobaczyć wszystkie przypięte wiadomości, kliknij opcję Wyświetl przypięte wiadomości. Przypięte wiadomości są zamawiane do daty ich przypięcia.

Możesz także odpiąć wiadomość:

  • kliknięcie ikony pinu na wiadomości.
  • kliknięcie Wyświetl przypięte wiadomości, wybierz wiadomość z listy i kliknij opcję Odpinaj.
1

W obszarze naciśnij długo komunikat, a następnie wybierz Przypnij.

2

Dotknij komunikatu Przypnij lub Przypnij jako baner.


 

Wszystkie przypięte wiadomości w obszarze można zobaczyć, naciskając i stukając w pinezki.

Aby odpiąć wiadomość z listy przypiętych wiadomości, kliknij przycisk Edytuj, wybierz wiadomość, a następnie kliknij przycisk Odpiń.

1

W obszarze naciśnij długo wiadomość, a następnie wybierz opcję Przypnij wiadomość.

2

Aby przypiąć wiadomość jako baner dla wszystkich w obszarze, wybierz opcję Przypnij wiadomość jako baner, a następnie dotknij opcji Przypnij.


 

Wszystkie przypięte wiadomości w obszarze można zobaczyć, naciskając i stukając pinezkami.

Aby odpiąć wiadomość na liście, wybierz wiadomość, a następnie kliknij przycisk UNPIN.