1

I ett utrymme håller du muspekaren över ett meddelande och klickar på Fler åtgärder > PIN-kodmeddelande.

2

(Valfritt) Välj Fäst meddelande som banderoll.

Meddelandet visas som en banderoll högst upp i utrymmet.

3

Klicka på Fäst.


 

Om du vill se alla fästa meddelanden klickar du på Visa fästa meddelanden. Fästa meddelanden är ordnade efter datumet som de fästas.

Du kan även avmarkera ett meddelande genom att klicka på Visa fästameddelanden, välja meddelandet i listan och klicka på Ta bort.

1

I ett utrymme trycker du länge på ett meddelande och väljer Fäst .

2

Knacka på Fäst eller Fäst meddelande sombanderoll.


 

Du kan se alla fästa meddelanden i utrymmet genom att trycka på och trycka på Pin-kod.

Om du vill ta bort ett meddelande från listan över fästa meddelanden klickar du på Redigera, väljer meddelandet och klickar sedan på Ta bort.

1

I ett utrymme trycker du länge på ett meddelande och väljer Fäst meddelande.

2

Om du vill fästa meddelandet som en banderoll för alla i utrymmet väljer du Fäst meddelande sombanderoll och knackar sedan på Fäst.


 

Du kan se alla fästa meddelanden i ett utrymme genom att trycka på och trycka på Pin-kod.

Om du vill avmarkera ett meddelande i listan väljer du meddelandet och klickar sedan på TA BORT.