Регулиране на експозицията на камерата

Можете да регулирате експозицията на камерата за околното осветление в офиса. Регулирайте експозицията, за да промените яркостта на предаваното видео.

Преди да започнете

Затворът на камерата трябва да бъде отворен.

1

Натиснете Приложения .

2

Изберете Предпочитания за потребители > експозиция на видео >.

3

Натиснете навигационния клъстер наляво или надясно, за да намалите или увеличите ескпозицията.

Диапазонът на експозицията е 0 до 15 със стандартна стойност 8.

4

Щракнете върху Задаване.

Регулиране на честотната лента на видеото

По време на видеоразговор видеокартината може внезапно да спре или да изостава от звука. Изоставането често се дължи на заета мрежа.

По подразбиране телефонът автоматично избира настройка на честотна лента, която балансира мрежовите изисквания за аудио и видео.

Можете да конфигурирате настройката за фиксирана честотна лента да има приоритет пред автоматичния избор, ако е необходимо за състоянието на мрежата Ви. Ако конфигурирате фиксирана честотна лента, изберете настройка и регулирайте надолу докато се синхронизира видеото.

1

Натиснете Приложения .

2

Изберете Предпочитания за потребители > надбавка за видео > честотна лента .

3

Изберете настройка за честотна лента на екрана Допуск за честотна лента.

4

Щракнете върху Избор, за да зададете честотната лента.