Justere kameraeksponeringen

Du kan justere kameraets eksponering etter lyset på kontoret. Juster eksponeringen for å endre lysstyrken på videoen som overføres.

Før du begynner

Kameraets lukker må være åpen.

1

Trykk på Programmer .

2

Velg bruker innstillinger > eksponering av video >.

3

Trykk på navigasjonsgruppen – venstre eller høyre – for å redusere eller øke eksponeringen.

Eksponeringsområdet er 0 til 15, og standardverdien er 8.

4

Klikk på Angi.

Justere videobåndbredden

Under en videosamtale kan videoen plutselig stoppe opp, eller begynne å henge igjen etter lyden. Det at den henger igjen forårsakes som oftest av et travelt nettverk.

Som standard vil telefonen automatisk velge en båndbreddeinnstilling som balanserer lyd- og videonettverkskrav.

Du kan konfigurere at en fast båndbredde skal overstyre det automatisk valget, hvis nettverksforholdene gjør det nødvendig. Når du konfigurerer en fast båndbredde, velger du en innstilling og justerer den nedover inntil videoforsinkelsen blir borte.

1

Trykk på Programmer .

2

Velg bruker innstillinger > > bånd bredde godtgjørelse .

3

Velg en båndbreddeinnstilling i Tildelt båndbredde-skjermbildet (Bandwidth allowance).

4

Klikk på Velg for å angi båndbredden.