Kameran valotuksen säätäminen

Voit säätää kameran valotuksen toimistosi ympäristön valaistukseen sopivaksi. Valotuksen säätäminen muuttaa lähetetyn videokuvan kirkkautta.

Ennen aloittamista

Kameran sulkimen on oltava avattu.

1

Valitse Sovellukset .

2

Valitse käyttäjän asetukset > Video > Esimerkki.

3

Pienennä tai suurenna valotusta painamalla navigointipainiketta vasemmalle tai oikealle.

Valotusväli on 0–15, ja valotuksen oletusarvo on 8.

4

Valitse Aseta.

Videon kaistanleveyden säätäminen

Videopuhelun aikana video saattaa yhtäkkiä pysähtyä tai näkyä jäljessä ääneen nähden. Yleensä viiveen aiheuttaa ruuhkautunut verkko.

Oletusarvoisesti puhelin valitsee kaistanleveysasetuksen, joka tasapainottaa äänen ja videon verkkovaatimuksia.

Jos verkko-olosuhteet sitä edellyttävät, voit ohittaa automaattisen valinnan määrittämällä kiinteän kaistanleveysasetuksen. Jos määrität kiinteän kaistanleveyden, valitse asetus ja säädä arvoa pienemmäksi, kunnes videokuvassa ei ole viivettä.

1

Valitse Sovellukset .

2

Valitse Käyttäjän asetukset > Video > Bandwidth-määritys.

3

Valitse kaistanleveysasetus Kaistanleveysraja-näytöstä.

4

Aseta kaistanleveys valitsemalla Valitse.