Justera kameraexponeringen

Du kan justera kameraexponeringen för omgivande ljusstyrka på kontoret. Justera exponeringen för att ändra ljusstyrkan på den överförda videon.

Innan du börjar

Kameraslutaren måste vara öppen.

1

Pressapplikationer .

2

Välj Användarinställningar > Video > Exponering.

3

Tryck navigeringsklustret åt vänster eller höger för att minska eller öka kontrasten.

Standardvärdet är 8 i exponeringsintervallet som är 0–15.

4

Klicka på Ange.

Justera videobrandbredden

Under ett videosamtal kan videon stanna plötsligt eller så kan ljudet släpa efter. Avbrottet beror ofta på ett belastat nätverk.

Din telefon är standardinställd på att automatiskt välja en bandbreddsinställning som balanserar mellan ljud- och nätverkskraven.

Du kan konfigurera en fast bandbreddsinställning som åsidosätter det automatiska valet, om det behövs för dina nätverksvillkor. Om du konfigurerar en fast bandbredd väljer du inställning och justerar nedåt tills att bilden slutat hacka.

1

Pressapplikationer .

2

Välj Användarinställningar > Video > Bandbreddstillägg.

3

Välj bandbreddsinställning på skärmen Bandbreddskapacitet.

4

Klicka på Välj när du vill ange bandbredd.