Úprava expozice kamery

Expozici kamery můžete upravit podle světelných podmínek na pracovišti. Úpravou expozice dojde ke změně jasu přenášeného videa.

Než začnete

Závěrka kamery musí být otevřená.

1

Tiskové aplikace .

2

Vyberte možnosti Předvolby uživatele > Video > Expozice.

3

Stisknutím navigačního kruhu vlevo nebo vpravo snížíte nebo zvýšíte expozici.

Hodnoty expozice jsou 0 až 15, výchozí hodnota je 8.

4

Klikněte na položku Nastavit.

Nastavení šířky pásma videa

Během videohovoru se může video náhle zastavit nebo může být zpožděno za zvukem. Zpoždění je často způsobeno zaneprázdněnou sítí.

Ve výchozím nastavení telefon automaticky vybere takové nastavení šířky pásma, které se pokouší vzájemně vyvážit požadavky sítě na přenos zvuku a obrazu.

Lze konfigurovat pevné nastavení šířky pásma, které přepíše automatický výběr, pokud to podmínky sítě vyžadují. Když konfigurujete pevnou šířku pásma, vyberte nastavení a snižujte jeho hodnotu, dokud zpoždění obrazu nezmizí.

1

Tiskové aplikace .

2

Vyberte volby Preference uživatele > Video > Přidělená šířka pásma.

3

Vyberte nastavení šířky pásma na obrazovce Přidělená šířka pásma.

4

Kliknutím na možnost Vybrat nastavte šířku pásma.