Regulacja naświetlenia w kamerze

Ilość światła wpadającego do kamery można dostosować do warunków oświetlenia panujących w biurze. Regulacja naświetlania zmienia jasność wysyłanego przekazu wideo.

Zanim rozpoczniesz

Migawka kamery musi być otwarta.

1

Aplikacje prasowe .

2

Wybierz kolejno opcje Preferencje użytkownika (User Preferences) > Wideo (Video) > Naświetlenie (Exposure).

3

Aby zmniejszyć lub zwiększyć naświetlenie, w zespole nawigacyjnym naciśnij odpowiednio strzałkę w lewo lub w prawo.

Zakres naświetlenia wynosi od 0 do 15, a wartością domyślną jest 8.

4

Kliknij Ustaw.

Regulacja przepustowości sygnału wideo

W trakcie połączenia wideo obraz może nagle zaniknąć lub zacząć spóźniać się w stosunku do dźwięku. Opóźnienie często jest spowodowane obciążeniem sieci.

Domyślnie telefon automatycznie wybiera ustawienie przepustowości, które równoważy wymagania sieci dotyczące dźwięku i obrazu wideo.

Jeżeli wymaga tego kondycja sieci, można skonfigurować ustawienie stałej przepustowości, które będzie zastępowało wybór automatyczny. Podczas konfigurowania stałej przepustowości wybierz ustawienie i reguluj jego wartość w dół, aż przestanie występować opóźnienie sygnału wideo.

1

Aplikacje prasowe .

2

Wybierz kolejno opcje Preferencje użytkownika (User Preferences) > Wideo (Video) > Dozwolona przepustowość (Bandwidth allowance).

3

Wybierz ustawienie przepustowości na ekranie Dozwolona przepustowość (Bandwidth allowance).

4

Kliknij przycisk Wybierz i ustaw przepustowość.