Podešavanje ekspozicije kamere

Možete podesiti izlaganje kameri za ambijentalno svetlo u vašoj kancelariji. Podesite ekspoziciju da biste promenili svetlinu prenetog videa.

Pre nego što počneš

Roletna za kameru mora biti otvorena.

1

Pritisnite dugme Aplikacije .

2

Izaberite željene postavke korisnika > video > izlaganje .

3

Pritisnite klaster navigacije nalevo ili nadesno da biste smanjili ili povećali ekspoziciju.

Opseg izloženosti je od 0 do 15, a podrazumevana vrednost 8.

4

Kliknite na dugme Postavi .

Podešavanje propusnog opsega video-prikaza

Video-prikaz može iznenada da se zaustavi u toku video-poziva ili da kasni za zvukom. Do kašnjenja uglavnom dolazi zbog preopterećenja mreže.

Prema podrazumevanim vrednostima, telefon automatski bira postavku propusnog opsega koja usklađuje mrežne zahteve za zvuk i video.

Postavku fiksnog propusnog opsega možete da konfigurišete tako da zameni automatsku selekciju ako je to potrebno za uslove mreže. Ako konfigurišete fiksni propusni opseg, izaberite postavku i podesite nadole dok ne bude video zaostatka.

1

Pritisnite dugme Aplikacije .

2

Izaberite odbitke > za video > propusnog opsega .

3

Odaberite postavku propusnog opsega na ekranu sa džeparcem propusnog opsega.

4

Kliknite na dugme "Izaberi" da biste podesili propusni opseg.