Upravenie expozície kamery

Expozíciu kamery môžete nastaviť podľa okolitého svetla vo vašej kancelárii. Upravením expozície zmeníte jas prenášaného videa.

Skôr než začnete

Uzávierka kamery musí byť otvorená.

1

Tlačové aplikácie .

2

Vyberte položku Možnosti používateľa > video > expozícia.

3

Stlačením navigačného panelu doprava alebo doľava zvýšite alebo znížite expozíciu.

Rozsah expozície je 0 až 15 a predvolená hodnota je 8.

4

Kliknite na položku Nastaviť.

Nastavenie šírky pásma videa

Počas videohovoru sa vaše video môže náhle zastaviť alebo meškať za zvukom. Oneskorenie je často spôsobené vyťaženou sieťou.

V predvolenom nastavení telefón automaticky vyberie šírku pásma, ktorá vyvažuje požiadavky siete na audio a video.

Ak to vyžadujú podmienky vašej siete, môžete nakonfigurovať pevnú šírku pásma, ktorá bude mať prednosť pred automatickým výberom. Ak nakonfigurujete pevnú šírku pásma, vyberte nastavenie a upravujte ho smerom dolu, až kým video prestane meškať.

1

Tlačové aplikácie .

2

Vyberte položku Možnosti používateľa> Video > Limit šírky pásma.

3

Vyberte nastavenie šírky pásma na obrazovke Maximálna šírka pásma.

4

Stlačením tlačidla Vybrať nastavíte šírku pásma.