Tilpas kameraeksponering

Du kan justere kameraets eksponering for det omgivende lys på dit kontor. Juster eksponeringen for at ændre lysstyrken på den overførte video.

Inden du begynder

Kameraets lukker skal være åben.

1

Tryk på Programmer .

2

Vælg Brugerpræferencer > Video > Eksponering.

3

Tryk navigationsklyngen til venstre eller højre for at mindske eller øge eksponeringen.

Eksponeringsintervallet går fra 0-15, og standardværdien er 8.

4

Klik på Indstil.

Juster videobåndbredden

Under et videoopkald kan videotransmissionen pludseligt stoppe eller halte efter lyden. Forsinkelsen skyldes ofte, at netværket er overbelastet.

Telefonen vælger som standard automatisk en båndbreddeindstilling, der svarer til kravene til netværk for lyd og video.

Du kan konfigurere en indstilling for fast båndbredde til at ignorere det automatiske valg, hvis det er nødvendigt for dine netværksbetingelser. Hvis du konfigurerer en fast båndbredde, skal du vælge en indstilling og justere nedad, indtil der er ingen videoforsinkelse.

1

Tryk på Programmer .

2

Vælg Brugerpræferencer > Video > Båndbredde ydelse.

3

Vælg en indstilling for båndbredde på skærmen Båndbreddeinterval.

4

Klik på Vælg for at indstille båndbredden.