Camerabelichting aanpassen

U kunt de camerabelichting aanpassen bij het omgevingslicht van uw kantoor. Pas de belichting aan om de helderheid van de verzonden video te wijzigen.

Voordat u begint

De camerasluiter moet zijn geopend.

1

Druk op toepassingen .

2

Selecteer Gebruikersvoorkeuren > Video > Aan een van de 2000.

3

Druk op het Navigatiecluster naar links of naar rechts om de belichting te verlagen of te verhogen.

Het belichtingsbereik is 0 tot 15 en de standaardwaarde is 8.

4

Klik op Instellen.

De videobandbreedte aanpassen

Tijdens een videogesprek kan uw video plotseling stoppen of vertraging vertonen ten opzicht van de audio. De vertraging wordt vaak veroorzaakt door een druk netwerk.

Uw telefoon selecteert automatisch de bandbreedte-instelling waarmee de vereisten van het audio- en videonetwerk in balans worden gebracht.

U kunt een vaste bandbreedte configureren om de automatische selectie te overschrijven, indien nodig voor uw netwerkvoorwaarden. Als u een vaste bandbreedte configureert, selecteert u een instelling en past u deze naar beneden aan tot er geen videovertraging optreedt.

1

Druk op toepassingen .

2

Selecteer Gebruikersvoorkeuren > Video > Vrijkoming.

3

Kies een instelling voor de bandbreedte in het scherm Toegestane bandbreedte.

4

Klik op Selecteren om de bandbreedte in te stellen.