Можете да използвате режима на Webex за повикване и споделяне на съдържание и режима Flip за рисуване и съвместно създаване. Използвайте сензорния екран, за да навигирате в режим на Webex, или използвайте сензорния контролер, ако има такъв.

Ако получите повикване, когато сте в режим Flip, екранът преминава автоматично в режим Webex.

В софтуерна версия RoomOS март 11.3 и по-късно, трябва да инсталирате бутона Flip на Room Kit Mini с помощта на макрос. Прочетете как да активирате макроса Samsung Flip.

Превключване в режим на обръщане

В Webex режим докоснете бутона Flip на началния екран, за да отворите режим Flip.

Превключване към режим Webex

1

В режим Flip докоснете опцията на менюто в горната част на екрана, за да отворите опциите.

2

Докоснете Webex , за да отворите Webex режим.