Можете да използвате режима Webex за обаждане и споделяне на съдържание и режима Flip за рисуване и съвместно създаване. Използвайте сензорния екран, за да навигирате в режим Webex, или използвайте сензорния контролер, ако има такъв.

Ако получите повикване, когато сте в режим на обръщане, екранът автоматично преминава в режим Webex.

Превключете в режим на обръщане

В режим Webex докоснете Обърни се бутон на началния екран, за да отворите режим на обръщане.

Превключете към режим Webex

1

В режим на обръщане докоснете опцията от менюто в горната част на екрана, за да отворите опции.

2

Докоснете Webex за да отворите режим Webex.