Можете да използвате режима Webex за обаждане и споделяне на съдържание и режима Flip за рисуване и съвместно създаване. Използвайте сензорния екран за навигация в режим Webex или използвайте сензорния контролер, ако има такъв.

Ако получите обаждане, когато сте в режим на обръщане, екранът автоматично преминава в режим Webex.

Превключете към режим на обръщане

В режим Webex докоснете бутона Flip на началния екран, за да отворите режим Flip.

Превключете към режим Webex

1

В режим на обръщане докоснете опцията от менюто в горната част на екрана, за да отворите опции.

2

Докоснете Webex, за да отворите режим Webex.