Režim Webex můžete používat pro volání a sdílení obsahu, zatímco režim Flip pro kreslení a spolutvorbu. Použijte dotykovou obrazovku pro pohyb v režimu Webex, nebo použijte herní zařízení, pokud je k dispozici.

Pokud vám v režimu Flip někdo zavolá, obrazovka se automaticky přepne do režimu Webex.

V aplikaci software verze RoomOS 11,3 a novější musíte nainstalovat tlačítko překlopit do aplikace Room Kit Mini pomocí makra. Přečtěte si, jak Povolit makro Samsung Flip.

Přepnutí do režimu Flip

V režimu Webex klepnutím na tlačítko Flip na domovské obrazovce otevřete režim Flip.

Přepnutí do režimu Webex

1

V režimu Flip klepnutím na možnost nabídky v horní části obrazovky otevřete možnosti.

2

Klepnutím na položku Webex otevřete režim Webex.