Můžete použít režim Webex pro volání a sdílení obsahu a režim Flip pro kreslení a kokreaci. Použijte dotykovou obrazovku k navigaci v režimu Webex, nebo použijte dotykový ovladač, pokud je k dispozici.

Pokud se vám v režimu Flip ozve hovor, obrazovka se automaticky přepne do režimu Webex.

Přepnout do režimu překlopení

V režimu Webex klepnutím na tlačítko Převrátit na domovské obrazovce otevřete režim Převrácení.

Přepnout do režimu Webex

1

V režimu Flip (Převrácení) klepněte na možnost nabídky v horní části obrazovky a otevřete možnosti.

2

Klepnutím na Webex otevřete režim Webex.