Du kan använda Webex-läget för att ringa och dela innehåll samt Flip-läget för att rita och skapa tillsammans. Använd pekskärmen för att navigera i Webex-läge, eller pekkontrollen (om det finns en sådan).

Om du får samtal när du är i Flip-läge växlar skärmen automatiskt till Webex-läge.

Växla till Flip-läge

I Webex-läge trycker du på Flip på startskärmen för att öppna Flip-läge.

Växla till Webex-läge

1

I Flip-läge trycker du på menyalternativ högst upp på skärmen för att visa alternativ.

2

Tryck på Webexför att öppna Webex-läge.