Možete koristiti Webex režim za pozivanje i deljenje sadržaja i Flip režim za crtanje i kokreaciju. Koristite ekran osetljiv na dodir za navigaciju u Webex režimu ili koristite kontroler osetljiv na dodir ako je dostupan.

Ako dobijete poziv u Flip režimu, ekran automatski prelazi u Webex režim.

Prebaci na Flip režim

U Webex režimu, dodirnite taster Flip na početnom ekranu da biste otvorili Flip režim.

Prebaci na Webex režim

1

U Flip režimu, dodirnite opciju menija na vrhu ekrana da biste otvorili opcije.

2

Dodirnite Webex da biste otvorili Webex režim.