Možete da koristite Webex za pozivanje i deljenje sadržaja i flip režim za crtanje i kokreaciju. Koristite ekran osetljiv na dodir da biste se kretali Webex režimu ili koristite kontroler osetljiv na dodir ako je dostupan.

Ako dobijete poziv kada ste u flip režimu, ekran će automatski Webex režim.

U softverskoj verziji RoomOS 11.3. Pročitajte kako da omogućite Samsung Flip makro.

Prebacivanje u režim preokretanja

U Webex režimu dodirnite dugme "Preokreni " na početnom ekranu da biste otvorili opciju "Flip mode".

Prebacivanje u Webex režim

1

U režimu preokretanja dodirnite opciju menija na vrhu ekrana da biste otvorili opcije.

2

Dodirnite Webex da biste otvorili Webex režim.