Du kan bruke Webex modus for anrops-og delings innhold og Flip-modus for tegning og cocreation. Bruk berørings skjermen til å navigere i Webexs modus, eller bruk berørings kontrolleren hvis det er en tilgjengelig.

Hvis du får et anrop når du er i vende modus, går skjermen automatisk til Webex modus.

I program vare versjon RoomOS mars 11,3 og nyere, må du installere flip-knappen på rom Kit mini programmet ved hjelp av en makro. Les hvordan du aktiverer makroene Samsung-vending.

Bytt til vende modus

I Webex modus trykker du på vend - knappen på homescreen for å åpne Flip-modus.

Bytt til Webex modus

1

I vende modus trykker du på meny alternativet øverst på skjermen for å åpne alternativer.

2

Trykk Webex for å åpne Webex modus.