Du kan bruke Webex-modus for å ringe og dele innhold og Flip-modus for tegning og cocreation. Bruk berøringsskjermen til å navigere i Webex-modus, eller bruk berøringskontrolleren hvis en er tilgjengelig.

Hvis du får et anrop når du er i Flip-modus, går skjermen automatisk til Webex-modus.

Bytt til flippmodus

I Webex-modus trykker du på Vend-knappen på startskjermen for å åpne Vend-modus.

Bytt til Webex-modus

1

I Vend-modus trykker du på menyalternativet øverst på skjermen for å åpne alternativer.

2

Trykk på Webex for å åpne Webex-modus.