Tryb Webex można wykorzystać do nawiązywania połączeń i udostępniania treści, a tryb Flip do rysowania i współtworzenia. Za pomocą ekranu dotykowego można poruszać się w trybie Webex lub korzystać z kontrolera dotykowego, jeśli jest on dostępny.

Jeśli w trybie Flip otrzymasz połączenie, ekran automatycznie przejdzie do trybu Webex.

W wersji oprogramowania RoomOS marca 11,3 i nowszych konieczne jest zainstalowanie przycisku przerzucania w zestawie pokojów systemu mini przy użyciu makra. Zapoznaj się ze sposobami włączania makra Samsung Flip.

Przełącz na tryb Flip

W trybie Webex stuknij przycisk Flip na ekranie głównym, aby otworzyć tryb Przerzucanie.

Przełącz się do trybu Webex

1

W trybie Przerzucanie stuknij opcję menu u góry ekranu, aby otworzyć opcje.

2

Dotknij opcji Webex, aby otworzyć tryb Webex.