Trybu Webex można używać do dzwonienia i udostępniania treści, a trybu Flip do rysowania i współtworzenia. Użyj ekranu dotykowego do nawigacji w trybie Webex lub użyj kontrolera dotykowego, jeśli jest dostępny.

Jeśli otrzymasz połączenie w trybie Flip, ekran automatycznie przejdzie do trybu Webex.

Przełącz na tryb przerzucania

W trybie Webex dotknij przycisku Odwróć na ekranie głównym, aby otworzyć tryb Odwróć.

Przełącz na tryb Webex

1

W trybie Flip dotknij opcji menu u góry ekranu, aby otworzyć opcje.

2

Dotknij opcji Webex, aby otworzyć tryb Webex.