Tryb Webex można wykorzystać do nawiązywania połączeń i udostępniania treści, a tryb Flip do rysowania i współtworzenia. Użyj ekranu dotykowego do nawigacji w trybie Webex lub użyj kontrolera dotykowego, jeśli jest dostępny.

Jeśli w trybie Flip otrzymasz połączenie, ekran automatycznie przejdzie do trybu Webex.

Przełącz na tryb Flip

W trybie Webex stuknij przycisk Flip na ekranie głównym, aby otworzyć tryb Przerzucanie.

Przełącz się do trybu Webex

1

W trybie Przerzucanie stuknij opcję menu u góry ekranu, aby otworzyć opcje.

2

Dotknij opcji Webex, aby otworzyć tryb Webex.