U kunt de Webex-modus gebruiken voor bellen en het delen van inhoud en de Flip-modus voor tekenen en cocreatie. Ga met het aanraakscherm naar de Webex-modus of gebruik de aanraakcontroller als er een beschikbaar is.

Als u een gesprek ontvangt wanneer u in de Flip-modus werkt, gaat het scherm automatisch naar de Webex-modus.

Overschakelen naar Flip-modus

Tik in de Webex-modus op de knop Flip op het startscherm om de Flip-modus te openen.

Overschakelen naar Webex-modus

1

Tik in de Flip-modus op de menuoptie boven in het scherm om de opties te openen.

2

Tik op Webex om de Webex-modus te openen.